INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

En introduktion till vår skola

IES Gävle erbjuder en tvåspråkig utbildning på svenska och engelska till våra 1 200 elever. Vår skola är en trygg och säker miljö där eleverna kan fokusera på skolarbetet och nå sin fulla potential med hjälp av vår engagerade personal. 

Som rektor för IES Gävle är jag mycket stolt över vår internationella gemenskap. Vår skola är är en välkomnande plats där alla elever, oavsett bakgrund, kan förvänta sig att bli både utmanade och stöttade i sitt skolarbete i en trygg miljö. Vår personal kommer också från många olika bakgrunder och deras olika erfarenheter och kunskaper bidrar till att skapa en inkluderande och mångfaldig skola. 

En stor del av vad som gör IES Gävle speciellt är det fokus vi lägger på att lyckas med skolarbetet. Våra lärare möter varje elev på en individuell nivå samtidigt som de stimulerar en önskan hos eleverna om att bli så duktiga som möjligt i respektive ämne. Jag är stolt över att se i vår senaste elevenkät att 9 av 10 elever här på IESG håller med om att de är medvetna om förväntningarna under lektionerna, vilket är själva grunden för en välfungerande inlärningsmiljö.

Var ditt barn går i skolan är ett viktigt beslut, och vi är stolta över och ödmjuka inför det förtroende föräldrar visar oss när de väljer att placera sina barn hos oss. Se dig omkring här på vår webbsida för att se mer om IES Gävle och om du har frågor om livet här på skolan, tveka inte att kontakta oss. Vår huvudsakliga antagning sker till årskurs 3, men det kan även finnas ett begränsat antal platser i högre årskurser, så även om du har äldre barn kan ni ändå ansöka. Du kan ställa ditt barn i kö direkt här på vår webbsida!


Med vänlig hälsning,

DANIEL HALL

Rektor, IES Gävle