INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

Nyheter | 2024 april 26

Nyheter inför nästa läsår

Lite nyheter för det kommande läsåret! Ett beslut har tagits att minska antalet paralleller i de kommande årskullarna, därför kommer vi att ha färre elever nästa läsår.

Images

Alla elever som redan går i vår skola kommer självklart behålla sin plats, däremot kommer intaget av nya elever vara mer begränsat än tidigare år. När vi har uppnått vår önskade storlek är vår ambition att ha lokaler för att kunna ha alla våra elever i samma byggnad för att ha bättre förutsättningar att öka vår långsiktiga kvalitet. Vårt mål att ge våra elever undervisning av hög kvalitet kvarstår, och är vår högsta prioritet.