Hur många elever är det per klass?

Generellt har våran skola den här uppdelningen:

4-5: 30-32 per klass

6-9: 32 per klass