Vi har förstått att vi får regelbundna rapporter om hur det går för vårt barn redan från årskurs fyra. Hur fungerar detta?

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin. 

Även eleverna i klass  4-5 får regelbunden återkoppling på hur det går vid utvecklingssamtalen, men betyg sätts inte för elever i dessa årskurser.

Vi håller utvecklingssamtal två gånger per år.  Alla arbetar för att mötet ska ge positiva resultat för eleverna.