Hur många elever är det per klass?

Max antal elever per klass beror på elevernas ålder.


Generellt har våra skolor färre antal elever i de lägre åldrarna. 


F-3: 28 per klass

4-5: 30 per klass

6-9: 32 per klass