Vilka moderna språk kan mitt barn välja?

Våra skolor erbjuder spanska och tyska som språkval. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.