Internationella Engelska Skolan

Årsta

Internationella Engelska Skolan Årsta erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2024 mars 18

Brev från Rektor

Images

Bästa föräldrar, 

Det är dags för ett nytt rektorsbrev med information och något om vad som ligger framför oss resten av läsåret. 

Besök av Skolinspektionen

Den 12-13 mars kommer Skolinspektionen att genomföra en Planerad Kvalitetsgranskning på IES Årsta. Skolinspektionen har två olika typer av inspektioner med olika syfte - de genomför antingen tillsyn eller kvalitetsgranskning. Vid tillsyn undersöker Skolinspektionen nyetablerade skolor eller skolor där det finns rapporterade brister. Planerad kvalitetsgranskning syftar till att undersöka kvaliteten på skolan och att ge skolan feedback på både styrkor och utvecklingsområden. 

Vid besöket kommer inspektörerna att göra lektionsobservationer och intervjuer med slumpmässigt utvalda elever, samt lärare och andra medarbetare. Vi ser fram emot Skolinspektionens besök och värdesätter den feedback vi kan få gällande vår verksamhet. En separat information om besöket har också gått ut till elever och föräldrar på Schoolsoft. 

Personalförändringar

Mr Godonou är föräldraledig under resten av vårterminen och har ersatts av Mr Toma.

Vårterminen

Under vårterminen genomförs nationella prov för årskurs 6 i engelska, matematik och svenska med start den 12 mars med svenska. Årskurs 9 har förutom kärnämnena också nationella prov i SO och Science och deras första prov är svenska den 19 mars. Proven fortsätter sedan fram till den 16 maj. Under vårterminen ska också årskurs 8 ut på PRAO under vecka 11 och 12, vilket de ser fram emot med spänning.

Skolans systematiska kvalitetsarbete är vår process för att analysera och införa förändringar i skolans verksamhet. En mycket viktig faktor är resultat från våra årliga kvalitetsenkäter för elever, föräldrar och medarbetare under april månad. Jag vill härmed vänligt men bestämt be er om lite av er tid för att fylla i enkäten som inte tar mer än 5 minuter, men alltså är mycket viktigt för skolans utveckling. 

Mot slutet av vårterminen har vi mycket att se fram emot, såsom Spring sports day 21 maj, Spring Fair lördagen den 25 maj innan läsåret avslutas med traditionella firande inom årskursen där elever som uppnått goda kunskapsresultat och agerat föredömen uppmärksammas med Academic awards. För årskurs 9 så markerar firandet på både Prom och Graduation slutpunkten på deras resa på IES Årsta,  innan nästa fas i livet tar vid. 

Vi välkomnar era samtal, besök och ert engagemang i våra elevers skolgång och uppmanar er att höra av er om ni har frågor eller funderingar. 

Med förhoppning om en fin vår tillsammans! 

Vänliga hälsningar, 

Linus Gellerstedt