Hur många elever blir bra även på svenska när upp till hälften av undervisningen sker på engelska?

Våra skolor är tvåspråkiga och vi lär eleverna att behärska båda språken. Cirka hälften av undervisningen sker på svenska. Medan engelskan är nyckeln till världen, är det viktigt att också behärska svenskan för alla som bor, arbetar och är en del av det svenska samhället.

Resultatet på de nationella proven i svenska liksom i de övriga kärnämnena, är väl över rikssnittet, vilket visar att våra elever behärskar båda språken.

Vi anammar både traditioner från den svenska kulturen såväl som traditioner från engelskspråkiga länder som t ex “caps and gowns” vid skolavslutningen i årskurs nio.