Internationella Engelska Skolan

Västerås

Internationella Engelska Skolan Västerås erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Antagning

Här hittar du hur man ansöker sig till skolan, vad som är nästa steget, och hur vi kommer gå vidare med antagning.

Internationella Engelska Skolan Antagning

Hörntorpsvägen 2

724 71

Telefon: 021 471 7450

Öppettider för rundvandring i skolan är måndag till fredag School (08:00 - 15:00)
Se till att du har 20-30 minuter till rundvandringen.

Antagning Administrator

Laura Conklin

Head of Administration and Queue Administrator

Tel: 070 080 9808

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på anslut dig till Kön.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön  först får plats.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så ber vi dig kontakta den aktuella skolan för råd.

På vår hemsida finns en lista på alla våra befintliga skolor. Där finns också en lista över de skolor som vi kommer att öppna och som det går att ställa sig i kö till. Är du intresserad av plats om IES öppnar en skola på din ort? Skicka en skicka e-post till info@engelska.se och be att få din e-postadress registrerad på listan så meddelar vi dig om och när det blir aktuellt.

Vi går efter principen först i kö får först plats, eftersom det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla. Vi tillämpar syskonförtur i möjligaste mån i de fall då det redan finns ett barn i familjen, och syskonen kommer att gå i skolan samtidigt. Kryssa i så fall i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange syskonets svenska personnummer. 


Ett antal av IES skolor har anmält sig hos Skolinspektionen för en möjlighet att dedikera ett begränsat antal platser i kön för elever som varit bosatta i landet i mindre än två år, sk. särskild kvot, som regleras i förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor. Dessa skolor har möjlighet att prioritera nyanlända i kön. Inskrivning i skolan beror på tillgängliga lediga platser i respektive årskurs. Vänligen kontakta skolan som ni vill ansöka till för mer information och för att få reda på om skolan anmält sig för denna möjlighet.

De flesta av våra skolor påbörjar antagningen i början av hösten året innan.  . Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från  de familjer som blivit erbjudna en plats.

Vi förstår att att du vill få besked om ditt barn har fått plats så snabbt som möjligt, men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen. Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön, men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.

Skriv till skolan och ange vilken information du vill ändra samt ditt barns kö-id eller personnummer.

Om du har blivit erbjuden en plats och tackar nej förlorar du din plats och erbjudandet går istället vidare till nästa person i kön. Om du senare bestämmer att du vill ha en plats måste du ansöka på nytt.

You apply to the school by filling in the application form under “Join the queue”. When the application is received, it will be dated and you will be assigned a place in the line. As a guardian, you will receive an automatically generated email with an ID number sent to you. This ID number is important to save for continued contact with the school. If you do not receive this email, please contact the school as your application may not have been received.

In December 2023, the places are offered in the line order for the coming academic year. The only exception we can give, is if you have more childrens at school, so-called sibling preference. IES Västerås emails the admission notices to those children who may start the next academic year.

In March 2024, invitations to our workshop will be emailed to all admitted students for the following school year. You must RSVP to this event, further information to come.  The workshop will be held at IESVästerås on Saturday, April 27th from 10-12, 2024.

In week 10, kommuns are informed of all admitted students in freeschools. After this they will offer all kommunal school places. From week 10 if you accepted enrollment with us, your transfer will be scheduled together with Västerås Stad.

In May 2024, enrollment documents are mailed home to all admitted students. These must be filled in by both guardians and returned to the school. If you have not yet sent in your copy of previous grades/knowledge requirements and a personbevis please add them in with these documents. 

In July 2024, information regarding school start and login information for SchoolSoft is mailed home.