Internationella Engelska Skolan

Tyresö

Välkommen till Internationella Engelska Skolan Tyresö. En trygg, lugn miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Att leda skolan

Skolledning

Image

Björn-Andreas Eriksen

Rektor

Image

Magnus Andersson

Biträdande rektor 7-9

Image

Sarah Demian

Head of Admin & HR

Image

Anna Sanchez Eklund

Biträdande Rektor 4-6

Image

Sam Olsen

Biträdande Rektor Student Care

Ämneslaget i Idrott, HKK och Musik

Idrott

Ämneslaget i Idrott, HKK och Musik

HKK

Ämneslaget i Idrott, HKK och Musik

Musik

Ämneslaget i bild och slöjd

Bild

Ämneslaget i bild och slöjd

Slöjd

Image

Aaran Muir Rosen

Träslöjd

Image

Glenn Brooker

Träslöjd/Head of year 7

Ämneslaget i moderna språk

Ämneslaget i NO

Ämneslaget i SVA

Ämneslaget i specialpedagogik

Image

Emmy Östlund

Head of Department SEN

Image

Ana Mchedlidze

Elevassistent

Image

Charlotta Olsson

Elevassistent

Image

Ulrika Palm

Socialpedagog

Image

Bob Puric

Socialpedagog

Image

Alex Pheneger

Student development

Image

Madeleine Lindman

Elevassistent

Image

Mitchel Villagra

Elevassistent

Junior Club and Student Lounge

Administration

Image

Ashley Behnke

Skoladministratör (föräldraledig)

Image

Nagu Gustavsson

Receptionist/vikariesamordnare

Image

Gulla Hermansdottir

Bibliotekarie

Image

Michaela Jonsson

Receptionist/skoladministratör

Image

Maria Nilsson

Elevadministratör

Image

Fredrik Persson

Fastighet och säkerhets koordinator

Image

Patrik Consoli

IT Representative

Image

Kenneth Angerstål

Vaktmästare