Internationella Engelska Skolan

Tyresö

Välkommen till Internationella Engelska Skolan Tyresö. En trygg, lugn miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Elevhälsoteamet är ett tvärvetenskapligt team som samarbetar för att stödja elever i behov och för att stödja dem som drabbas av en särskilt situation.

Syftet med teamet är att säkerställa att alla elever får en likvärdig utbildning och det stöd de behöver för att nå sina mål. Detta är i linje med IES:s värderingar och etos, där en nyckel för lärande är en lugn och ro miljö. IES Tyresö samarbetar med socialtjänsten, landstinget och polisen i Stockholm.

Teamet leds av Student Care Coordinators och består av två sjuksköterskor, två skolkuratorer, speciallärare och en studie-/yrkesvägledare.

Teamet träffas regelbundet för att utvärdera beteenden hos elever som upplevs vara hotfulla, skadande eller störande för eleven, för andra eller för båda, och samordna en lämplig reaktion.

Elevhälsoteamet

Image

Serena Scully

Student Care Coordinator (Föräldraledig)

Image

Robin Whitehead

Academic Coordinator (Y7-9)

Image

Emmy Östlund

Head of Department SEN

Image

Kevin Buckley

Academic Coordinator (Y4-6)

Image

Grace Ballo

Student Care Coordinator

Image

Lisette Kemter

Skolsköterska (Y4-Y6)

Image

Samantha Hinchy

Skolsköterska (Y7-Y9)

Image

Lena Hertzman-Ericson

Kurator (Y7-Y9)

Image

Sophie Nilsson

Kurator (Y4-Y6)

Image

Sam Olsen

Biträdande Rektor Student Care