Internationella Engelska Skolan

Täby

Internationella Engelska Skolan Täby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa, fysisk som psykisk.

Öppettider: Varierade tider under hela skolveckan hänvisas eleverna till mottagningen för medicinska frågor och samordnas därifrån via elevvårdsteamet. Det är kuratorn och skolsköterskan som bokar möten med eleverna. Kurator har tystnadsplikt.

Kontaktinformation: 

Ungdomssköterska:
anna.magnusson.taby@engelska.se

Senior skolsköterska:
marie.wermelin.taby@engelska.se 

Junior School Kurator (rådgivare):
adam.hugsen.taby@engelska.se

Senior School Kurator (rådgivare):
marie-clair.cox.taby@engelska.se

Elevhälsan har ett övergripande ansvar för elever i behov av stöd. Detta stöd kan innefatta hjälp inom olika områden som medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal, landstinget och socialtjänsten.