Internationella Engelska Skolan

Staffanstorp

Internationella Engelska Skolan Staffanstorp är en tvåspråkig F-9 skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära.

Ansök Digital rundtur

OM VÅR SKOLA

Träffa vår personal

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Ledning

Sofie Dykes

Biträdande rektor (år 4-8)

Marina Goetze

Biträdande rektor (år F-3 och Fritids)

Administration

Jane Nilsson

Skoladministratör, Receptionist

Elin Åsén

Skoladministratör, Skolekonom

Lindsey Sjöberg

Skoladministratör, Receptionist (Föräldraledig)

Pernilla Öhman

Skolekonom

Niklas Engdahl

IT-ansvarig & Fastighetskoordinator

Elevhälsa

Karolina Larsson

Speciallärare F-3

Liudmila Yunina

Speciallärare år 4-8

Parthena Nikitidou

Specialpedagog år F-3

Daniel Bunger

Specialpedagog år 4-8

Armina Topic

Skolkurator (Föräldraledig)

Karin Zander

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Jenny Stamming

Skolsköterska

Owen Lamb

Mentor 4B, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen, Head of Year år 4-5

Emma Larsvall

Mentor 8A, Lärare musik, Head of Year år 8

Patrick Marlow

Mentor 6A, Lärare idrott och hälsa, Head of Year år 6-7

Sara Annehed

Mentor FB, Head of Year år F-1

Jessica Bengtsson

Mentor 2A, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen, Head of Year 2-3

Sofie Dykes

Biträdande rektor (år 4-8)

Marina Goetze

Biträdande rektor (år F-3 och Fritids)

Ämnesansvariga

Claire Quinlan

Mentor 6B, Lärare bild, Head of Department praktisk/estetiska ämnen

Wayne Pedranti

Mentor 8B, Lärare Matematik/Naturorienterande ämnen, Head of Department Matematik/Naturorienterande ämnen

Rory Davies

Mentor 7B, Lärare engelska år 5-7, Head of Department engelska och moderna språk

Camilla Nilsson

Mentor 4A, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen, Head of Department Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Årsgruppsansvariga

Sara Annehed

Mentor FB, Head of Year år F-1

Jessica Bengtsson

Mentor 2A, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen, Head of Year 2-3

Owen Lamb

Mentor 4B, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen, Head of Year år 4-5

Patrick Marlow

Mentor 6A, Lärare idrott och hälsa, Head of Year år 6-7

Emma Larsvall

Mentor 8A, Lärare musik, Head of Year år 8

Lärare

Elizabeth Stacey

Mentor 7A, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen

Christel Mårtensson

Mentor 2B, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Pauline Östner

Mentor 5A, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Owen Lamb

Mentor 4B, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen, Head of Year år 4-5

Helene Mohammad

Mentor 8B, Lärare tyska, Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Kristin Goetze

Mentor 5B, Lärare slöjd (textilslöjd)

Daniela D'Egidio

Mentor 5B, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen

Daniel Wejfalk

Mentor 6B, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Anders Liljefors

Mentor 5A, Lärare slöjd (trä)

Sara Annehed

Mentor FB, Head of Year år F-1

Annie Jacobsson

Mentor 1B, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen, år 1-3

Måns Nilsson

Mentor 1A, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Ellinor Lundin

Lärare Hem-och konsumentkunskap

Maja Tabich

Mentor 4B, Lärare Svenska som andra språk

Brenda Persson

Mentor 4A, Lärare idrott och hälsa

Therese Thorsén

Mentor 3A, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Laura MacDonnell

Mentor 6A, Lärare Matematik/Naturorienterande ämnen

Ahmed Haidar

Mentor 8A, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Jane Berneli

Mentor 7B, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Lina Lindholm

Mentor 8B, Lärare Svenska som andra språk

Elena Novella

Mentor 7A, Lärare Spanska/Engelska

Valeria Raimondo

Lärare Franska

Emma Larsvall

Mentor 8A, Lärare musik, Head of Year år 8

Patrick Marlow

Mentor 6A, Lärare idrott och hälsa, Head of Year år 6-7

Jessica Bengtsson

Mentor 2A, Lärare Matematik/Naturorienterade ämnen, Head of Year 2-3

Camilla Nilsson

Mentor 4A, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen, Head of Department Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Rory Davies

Mentor 7B, Lärare engelska år 5-7, Head of Department engelska och moderna språk

Wayne Pedranti

Mentor 8B, Lärare Matematik/Naturorienterande ämnen, Head of Department Matematik/Naturorienterande ämnen

Claire Quinlan

Mentor 6B, Lärare bild, Head of Department praktisk/estetiska ämnen

Licia Milosavljevic

Mentor 3A, Lärare Engelska år 2-3, Fritidspersonal

Rasha Atia

Mentor 3A, Lärare Svenska/Samhällsorienterande ämnen

Fritids

Johanna Adams

Koordinator över fritidshemmet

Omar Keita

Fritidspersonal

Sarah Hanner

Mentor FB, Fritidspersonal

Basma Zeky

Fritidspersonal

Mayne Trevizane

Mentor FA, Fritidspersonal

Licia Milosavljevic

Mentor 3A, Lärare Engelska år 2-3, Fritidspersonal

Johanna Pedranti

Mentor 1B, Fritidspersonal

Maram Khallouf

Fritidspersonal

Bryn Boulter

Fritidspersonal

Marcus Sjunnesson

Mentor 2A, Fritidspersonal

Ola Alkhatib

Fritidspersonal

Roberto Sanchez

Fritidspersonal

Jean-Pascal Lindberg

Mentor 3B, Fritidspersonal

Victor Rasmusson

Fritidspersonal

Bibliotekarie

Rebecka Johansson

Bibliotekarie