När kommer vi få erbjudande om en plats?

IES Solna börjar antagningen för hösttermen i början av januari. Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från de familjer som blivit erbjudna en plats.