När kommer vi få erbjudande om en plats?

Vanligtvis påbörjar vi antagningen för nästa års hösttermin i under hösten året innan. Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från de familjer som blivit erbjudna en plats.

Om en elev lämnar skolan under läsåret kommer vi att erbjuda den platsen till barnet som är näst i kön, detta kan hända när som helst.