INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Södertälje

Internationella Engelska Skolan Södertälje är en tvåspråkig F-9 skola med en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

På IES Södertälje fungerar vårt elevhälsoteam som en integrerad del av skolan. Tillsammans arbetar teamet unisont med vår lärarkår för att både implementera och utvärdera proaktiva och förebyggande åtgärder som syftar till att främja och stödja de optimala inlärningsvillkoren för våra elever.

Elevhälsoteamet införlivar och distribuerar tillsammans medicinska, psykologiska och sociologiska metoder för att säkerställa att varje elevs behov tillgodoses.

Elevhälsoteamet består av: specialpedagoger, skolkuratorer, speciallärare, sjukvårdspersonal och elevassistenter för att ge en heltäckande omvårdnad för våra elever.

Du kan hitta information om de olika funktionerna i våra elevhälsoteam på organisationens hemsida, här.

Tystnadsplikt

All vår elevhälsopersonal och annan nödvändig personal iakttar patientsekretess när de arbetar med våra elever enligt reglering av skollagen och patientsäkerhetslagen.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet

Mr Douville / Student Care Coordinator
Email: student.care.sodertalje@engelska.se
Telefon: 070-9706839