Talar alla lärare svenska?

Lärare som flyttar till Sverige för att undervisa hos oss kommer ofta med lite, eller ingen kunskap i det Svenska språket. Dock tar det inte lång tid för dem att börja få en grundläggande förståelse för språket. Det är vanligt för elever på vår skola att hjälpa Engelskspråkiga lärare med deras språkkunskap i svenska.


Föräldrar ska meddela oss om det är nödvändigt att enbart prata svenska under deras STP (Student, Teacher, Parent)- möten. Om du talar ett annat språk hemma och behöver en tolk under STP-mötena är det viktigt att meddela i förväg för att göra det möjligt.