Kan mitt barn ta med sig sin telefon/smartklocka till skolan?

Elever får inte använda sina personliga telefoner i skolan. Om elever väljer att ta med sig sin telefon till skolan förväntas de låsa in den i sitt skåp i början av dagen och först ta fram den när de går hem. F-3-elever har inga personliga skåp och därför måste de, om de har en telefon med sig, lämna in den i receptionen i början av varje dag och hämta den först när de går hem. Om en elev har en smartklocka får de bara använda den för att se klockan, och behöver sättas på flygläge. Om du behöver nå ditt barn under skoltid, ring receptionen, mentor eller fritids så kontaktar de ditt barn åt dig. Om ditt barn behöver kontakta dig medan de är i skolan kan de prata med en personal som hjälper till.