Följer ni kommunens datum för lov och studiedagar?

Våra skolor följer samma läsårstider som sina hemkommuner, och det formar basen för vår planering. Eventuella skillnader, såsom personal-träningsdagar, finns noterade i SchoolSofts skolkalender i början av terminen.