INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 maj 04

Rektorsbrev maj 2023

Images

Rektorsbrev Maj 2023             Linköping 20230503

Det känns alltid som om att tiden efter påsk går så otroligt fort och nu är det bara ett fåtal dagar kvar av terminen och skolavslutningen stundar runt hörnet. Men, mycket arbete kvarstår och vi kommer att arbeta hårt fram till skolavslutningen, var så säkra. 

Vi kommer att ha en gemensam idrottsdag den 16/5, våra elever i årskurs 9 kommer att åka på den traditionsenliga Stockholmsresan den 25/5, vi har vår pågående basketturnering för alla årskurser och mycket mer. 

 

Jag vill även passa på att påminna om vår stora enkät. Elever, personal och vårdnadshavare förväntas svara. Ni hittar länken till enkäten på Schoolsoft. 

Jag vill påminna om PTAs årsmöte den 11/5 klockan 17.30 - 19.00. Anslag har gått ut och detta är endast en påminnelse. Alla vårdnadshavare på skolan är varmt välkomna att delta på mötet men även till att vara en del av PTA.

 

Skolavslutning

Vi har avslutning för våra elever torsdagen den 15/6. Tider för avslutningen enligt följande:

Åk 4 - 6 09.15 - 10.00 

Åk 7- 8 10.30 - 11.15 

Åk 9 14.00 - 15.30 

Familj till elever i Åk 9 bjuds in till avslutningsceremonin på vår innergård, ceremonin avslutas med mingel. Notera att tiden gäller för avslutningsceremonin, skoldagen kan ha en annan starttid.

Vad händer framåt

Redan nu sitter vi med planering för kommande läsår. Vi kommer att gå in i nästa läsår med en stabil organisation med enbart mindre förändringar vad gäller personal. Vi tar emot 90 nya elever i åk 4 till hösten samt ett mindre antal elever i övriga årskurser. 

Nuvarande klasser i årskurs 4 kommer att göras om till årskurs 5 där fyra klasser slås samman till tre. Nuvarande klasser i årskurs 6 kommer att göras om till årskurs 7 då vi har ett inflöde av nya elever till skolan. I övriga klasser kan det komma att ske vissa förändringar. Eventuella  förändringar meddelas i slutet av vårterminen. 

 

Efter det att våra elever gått kommer vi på skolan att fortsätta att arbeta några dagar till. Vi kommer att göra en utvärdering av läsåret utifrån våra olika roller på skolan såsom arbetslag och ämneslag. Utifrån vad som framkommer av utvärderingen kommer vi på skolan att ta fram gemensamma mål och strategier som vi tillsammans kommer att arbeta mot under kommande läsår. Målen kommer även att presenteras för som föräldrar under början av kommande läsår.

 

Hösttermin 2023

Vi välkomnar våra elever, både nya och gamla, tillbaka till skolan onsdagen den 16/8. Tiden för skolstart kommer vi att skicka ut under början av augusti samt att tiderna publiceras på Schoolsoft.

 

Jag önskar er alla en glad sommar!

 

Mr Henrik Svärd 

Rektor, Internationella Engelska Skolan Linköping