Internationella Engelska Skolan

Liljeholmen

Internationella Engelska Skolan Liljeholmen är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

Vi håller för närvarande på att upprätta en officiell PTA.

Om du är intresserad av att samarbeta och bidra till vår PTA, vänligen kontakta Visser (wilna.visser.liljeholmen@engelska.se).

PTA samarbetar normalt med klassföreträdare och skolan för att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas i skolan. Det är en viktig fokusgrupp som låter alla inblandade dela idéer och diskutera hur vår skola kan bli ännu bättre.

PTA arrangerar även evenemang som bidrar till skollivet, oavsett om det är utbildningsseminarier, fester för studenter eller resor.