Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Föräldraråd

Föräldraråd är ett viktigt forum där fokus ligger på en god samverkan mellan skola och hem.

Föräldrarådet är ett samarbete mellan föräldrar och skolledning för att säkerställa att eleverna har de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas i skolan. Det är en viktig fokusgrupp som låter alla inblandade dela idéer och diskutera hur vår skola kan bli ännu bättre.

Om du är intresserad av att gå med i föräldrarådet kontakta rektorn för mer information.

Images