Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 december 22

Studentens perspektiv: Glädjefull LEGO-robotbygge och programmering

Påbörjande av en resa av kreativitet, samarbete och problemlösning delar en grupp unga entusiaster, Patrick, Carl, Hedda och Elsa, sina spännande upplevelser med att bygga och programmera robotar med LEGO. Deras deltagande i en robotiktävling gav dem inte bara en plattform att visa upp sina talanger utan erbjöd också värdefulla insikter i vetenskapens, teknologins och lagarbetets värld.

Images

Glädjen i LEGO-robotik: För Patrick ligger lockelsen med att bygga och programmera robotar med LEGO i att ha ett meningsfullt projekt att arbeta med, särskilt under helgerna. Carl instämmer i detta och betonar friheten att välja och utföra projekt utan strikta instruktioner. Hedda och Elsa uppskattar den ständiga inlärningsprocessen där misstag ses som möjligheter till förbättring och främjar en motståndskraftig och problemlösningsinriktad mentalitet.

Deras robots imponerande egenskaper: När de frågas om de coola funktionerna hos deras robot, framhäver Carl förmågan att få den att säga personliga fraser som "Hej, välkommen!" Patrick tillägger att den verkliga spänningen ligger i programmeringens mångsidighet, vilket gör det möjligt för roboten att utföra ett brett spektrum av uppgifter.

Design- och programmeringsprocessen: Teamet delar med sig av sina insikter om deras design- och programmeringsmetodik. Med tio distinkta utmaningar förklarar Carl vikten av att undvika kollisioner vid programmeringen av roboten. Patrick understryker betydelsen av att studera scratch och brainstorma idéer. Hedda och Elsa betonar värdet av teamwork, träning hemma och samarbetsinriktad problemlösning för att övervinna utmaningar.

Minnesvärda ögonblick: I mitten av deras robotikresa berättar teamet om en humoristisk händelse där de programmerade roboten för åtta varv istället för två, vilket skapade en lättsam och minnesvärd upplevelse bara minuter före en tävling.

Projektets varaktighet: Carl uppskattar att hela projektet tog cirka 6-7 veckor, en period fylld med lärande, utmaningar och samarbetsinsatser.

Spänningen av framgång: Hedda och Elsa uttrycker glädje och tillfredsställelse över att framgångsrikt slutföra utmaningar och ropar "ja" i kör. Känslan av prestation fungerar som motivation för framtida företag.

Lärande och tillväxt: När de reflekterar över sin erfarenhet betonar Carl programmeringens oförutsägbarhet och behovet av precision. Patrick framhäver det konstanta behovet av justeringar och inlärningskurvan förknippad med programmering.

Teamutmaningar: Teamet ställdes inför en unik utmaning när både sensorn och moderkortet misslyckades med att ansluta, vilket orsakade en försening på nästan 40 minuter. Genom att söka vägledning från huvuddomaren navigerade de genom detta oväntade hinder och visade motståndskraft och problemlösningsförmåga.

Uppmuntran till framtida robotbyggare: Teamet uppmanar andra nyfikna barn att omfamna världen av LEGO-robotik. Patrick rekommenderar att prova ett projekt som detta och betonar dess fascinerande natur. Carl tror att fördjupning i programmering förbättrar förståelsen för teknik och gör det lättare att arbeta med teknologi. Hedda och Elsa betonar det roliga och utmanande med robotik och uppmanar andra barn att ge det ett försök.

Inverkan på intresset för vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik: Barnen är enhälligt överens om att deras deltagande i robotiktävlingen har ökat deras intresse för vetenskap, teknik och byggande med LEGO. Spända över möjligheten till framtida tävlingar ser de en växande entusiasm för robotik inom deras skola och bortom.