Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Hej och välkommen!

Det gläder mig att du har valt att ta reda på mer om Internationella Engelska Skolan Karlstad. Vi går in i vårt 15: e år som skola. Det är något som vi är mycket stolta över att fira!

Vår personal och elever är engagerade i många olika upplevelser som händer både i och utanför skolan. Vi är övertygade om att eleverna behöver kontakt med omvärlden för att förbättra det lärande som pågår i klassrummet.

Internationella Engelska Skolan Karlstad är en fantastisk inlärningsmiljö, där vi tror på att arbeta med hela barnet för att säkerställa framgång och låta eleven nå sin egen individuella potential. Vi har starka normer för hur en skola ska fungera och vi använder viktiga verktyg för att vägleda våra elever som att vara tydligt och konsekvent.

Vi har tydliga regler och rutiner som levs av både personal och elever. Vi har höga akademiskt förväntningar och vi uppmuntrar våra elever att vara aktiva i sina studier. Vi tror att skolmiljön ska vara en plats där Teachers can teach and students can learn. IES Karlstads personal är lojala och engagerade i vår etos och är här för att lyfta våra elever till sina högsta potential.

With warmest regards,
Mr Brian Tucek
Principal