Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Hej och välkommen!

Det glädjer mig att du har valt att ta reda på mer om Internationella Engelska Skolan Karlstad. Vi påbörjar nu vårt 15: e år som skola och det är något som vi är mycket stolta över att fira!

IES Karlstads personal arbetar utifrån våra etos:

  • uppnå höga akademiska förväntningar
  • behärska både svenska och engelska 
  • uppehålla en lugn arbetsmiljö 

Vår personal och våra elever är engagerade i många olika upplevelser som händer, både i och utanför skolan. Vi är övertygade om att eleverna behöver kontakt med omvärlden för att förbättra det lärande som pågår i klassrummet.

Internationella Engelska Skolan Karlstad är en fantastisk inlärningsmiljö, där vi tror på att arbeta med hela barnet för att säkerställa framgång och låta eleven nå sin egen individuella potential. Vi har starka normer för hur en skola ska fungera.

Vi använder viktiga verktyg för att vägleda våra elever som våra tydliga regler och rutiner som följs av både personal och elever. Vi har höga akademiskt förväntningar och vi uppmuntrar våra elever att uppnå deras högsta potential. Skolmiljön ska vara en plats där "Teachers can teach and students can learn". 

With warmest regards,
Mr Brian Tucek
Principal