Internationella Engelska Skolan

Johanneberg

Internationella Engelska Skolan Johanneberg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 7 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 december 13

Snart kan vi lägga ytterligare en termin till handlingarna och det är dags
för lite välförtjänt vila och ledighet för våra ungdomar. Samtidigt som
man tar igen sig kan det vara klokt att blicka fram mot vårterminen och
planera och sätta mål. Att komma förberedd till en ny termin är det
säkraste sättet att nå framgång. Och vad kan vara en bättre start än att
läsa julhälsningen från vår rektor, Mr. Waddington, där han delar sina
tankar och reflektioner?

Images

Kära vårdnadshavare och elever på IES Johanneberg!
Jag skulle vilja tack er alla för denna terminen och för ett fint samarbete.
Som ni alla vet är samarbetet mellan hem och skola en viktig faktor för att nå
framgångsrika studieresultat. Jag skulle därför vilja passa på att understryka
en stark vilja från oss på skolan att stärka detta samarbete ytterligare. Ett
effektivt sätt att stärka samarbetet mellan hem och skola är att
vårdnadshavare har höga förväntningar på sina barn att studera hemma varje
dag. Min erfarenhet från att ha arbetat med skola i flera år är att elever som
arbetar hårt både i skolan och hemma når höga studieresultat. Att tro att det
räcker att studera i skolan med hjälp av lärarna räcker inte. Oavsett om man
som eleven arbetar mot ett betyg E eller A behöver alla elever arbeta hemma.
Våra fantastiska lärare på IESJ gör ett utmärkt jobb i att säkerställa att alla
våra elever har allt de behöver på Schoolsoft för att lyckas både i skolan och
hemma. När vi vårdnadshavare frågor hur skolan har varit får vi ofta svaret
att “skolan var bra, nej, jag har inga läxor”. Elever på IESJ har alltid
skolarbete att göra hemma. Vänligen logga in på Schoolsoft varje vecka för att
kunna stötta era barn på bästa sätt.

Det andra jag vill ta upp är närvaro. Elever i Sverige går i skolan 178 dagar per år eller omräknat i veckor 35.6 veckor.
That's it. Detta betyder att varje timma och varje dag i skolan är viktig. Vi i skolan ser en mycket stark korrelation mellan
närvaro i skolan och studieframgång.
Så sammanfattningsvis, för att våra elever och personal på skolan skall kunna lyckas leva upp till IES Ethos måste alla
runt barnet visa engagemang och tåga 178 dagar per år.
Under höstterminen startade vi Perception projekt. Syftet med Perception projekt var en önskan om att definiera och
komma överens om en gemensam definition kring; Trygg, säker och lugnt. Vi ville förstå hur våra elever och personal på
skolan förstår dessa viktiga begrepp på IESJ. Det var slående hur både elever och personal på skolan hade en liknande
förståelse och förväntan kring dessa begrepp! Nu kommer vi att återkoppla vår gemensamma förståelse kring projektet för
att ytterligare stärka en trygg, säker och lugn skola.

Från och med januari kommer mentorerna inte längre ringa hem till vårdnadshavare varje
månad på sk. Monthly phone calls. Istället väljer vi att lägga den tiden på att kunna stötta
era barn ännu mera i skolan. Mentorer kommer att fortsätta ringa när det behövs och
vårdnadshavare är alltid välkomna att ringa mentor när det behövs.
Avslutningsvis några ord om terminens sista dagar. Den 19-20 december har vi våra House
Days som innebär mycket roligt för eleverna. Den 21 december har vi vår terminsavslutning
på skolan. Pga platsbrist kan inte vårdnadshavare besöka skolavslutningen på skolan. Ett
separat schema för dessa dagar kommer att delas med er på Schoolsoft.
Med detta tackar jag och hela teamet här på IESJ för detta år och ser fram emot att
välkomna våra elever tillbaka till skolan den 10 januari. Jag önskar er en vilsam ledighet.
Vi önskar er alla ett gott 2023!