Internationella Engelska Skolan

Helsingborg

Internationella Engelska Skolan Helsingborg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

CORE

CORE TEAM - Vad gör vi?

Vi är ett team av skolpersonal som arbetar under hela året för att bygga en positiv skolkultur.

Vi arbetar med att utveckla dina sociala och känslomässiga färdigheter för att alla av er ska lyckas i skolan och livet.

CALM (LUGNA)
ORDERLY (ORDNAD)
RESPECTFUL (RESPEKTIVT)
ENVIRONMENT (MILJÖ)

Vi har många strategier vi använder i CORE. I första hand försöker vi arbeta förebyggande. Det betyder att vi arbetar för att utbilda dig med de färdigheter och kunskaper du behöver för att göra bra val samtidigt som du klarar mellanstadiet. Dessa färdigheter kommer också att bli viktiga livskunskaper när du kommer in i arbetslivet och vuxenlivet.

Vi planerar och skapar resurser för dina mentorer att leverera utifrån själavård. Själavård innebär att vi ser till ditt sociala och känslomässiga välbefinnande. Vi arbetar för att utveckla dina sociala och känslomässiga färdigheter så att du kan hantera livets många utmaningar i och utanför skolan!

Vi ser till att du under de 6 år som du är här exponeras för ett brett utbud av ämnen och information som hjälper dig att utvecklas socialt och känslomässigt.