Internationella Engelska Skolan

Hässelby

Internationella Engelska Skolan Hässelby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR
Images

Junior Club

Våra elever i årskurs 4 och 5 kan gå på Junior Club efter skolan.

Junior Club är en välkomnande, lugn plats för elever att umgås, spela spel och olika sporter, lära sig nya saker och vara kreativa. Varje dag erbjuds eleverna ett hälsosamt mellanmål och tid för självständiga sysslor samt gruppaktiviteter.

För elever som går på Junior Club finns möjligheten att äta mellanmål efter skolan. 

Elever på Junior Club har också möjligheten att få hjälp med deras läxor och kan då få hjälp från personal.

Junior Club är öppen för elever i årskurs 4 och 5 och är öppet från skoldagens slut till 17:00 på vanliga skoldagar. Notera att Junior Club är stängd på alla lov och studiedagar. 

Anmälan till Junior Club är bindande och avgiften  återbetalas ej. 

Hur man får en plats: En registreringsblankett skickas ut till alla nya elever i årskurs 4 innan terminens start i augusti. En blankett kan även hämtas ut i receptionen. 

För mer information, skicka ett mail till juniorclub.hasselby@engelska.se.