INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Öppettider: Följer skolans öppettider

Kontaktinformation:
JR: carola.eurenius.gavle@engelska.se
SR: therese.persson.gavle@engelska.se

Elevhälsoteamet arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt att förebygga ohälsa.

Teamet har både en förebyggande och en lyhörd roll som inkluderar inslag av medicin, psykologi, psykosocial och specialpedagogik.

Inblandad personal deltar i skolans elevhälsoteams möten och samarbetar med övrig skolpersonal samt med externa aktörer inklusive regionen och socialtjänsten.

Sekretess - ”tystnadsplikt”

Elevhälsopersonal samarbetar med varandra och med övrig skolpersonal vid behov och patientsekretess iakttas. Patientsekretessen regleras av skollagen (Skollagen) och patientsäkerhetslagen (Patientsäkerhetslagen).