INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

Nyheter | 2024 april 10

Favorit i repris!


Evin Cetin kommer ha ett fokus på hennes egna bok, "Mitt ibland oss".

Boken skildrar hur det är att bli fångad i en desktruktiv värld och svårigheten att om ens möjligheten om att bryta mönster och ta sig vidare i livet.


will be delivering a talk on her book 'Mitt ibland oss' - focusing on the ease of getting trapped in a destructive world and the difficulty, if not impossibility, of leaving it behind in the future.


Images

Illustration of Evin Cetin

Under en tid har Evin intervjuat dessa kriminella ungdomar och hon observerar en gemensam nämnare bland dem: de saknar drömmar, de saknar mål i livet."

"Med elevernas interaktion och nyfikenhet i åtanke vågar vi påstå att detta är en favorit! - Välkommen Evin!