Internationella Engelska Skolan

Falun

Internationella Engelska Skolan Falun erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Öppettider: 

08:00 - 16:00

 

I vårt elevhälsoteam har vi en speciallärare, skolkurator, sjuksköterska, vägledare och elevutvecklings-/beteendespecialister. Vi har både en proaktiv och en lyhörd roll i skolan.

Vi strävar efter att ha ett holistiskt förhållningssätt till våra elevers välbefinnande och arbetar därför tillsammans som ett team för att se till att våra elever blir väl omhändertagna.

Vid behov samarbetar vi med Mentorer, Årskursansvarig och externa organisationer (som socialtjänst etc.).

 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.