Internationella Engelska Skolan

Eskilstuna

Internationella Engelska Skolan Eskilstuna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Internationella Engelska Skolan har tydliga etos och en stark värdegrund som jag står bakom. Vi arbetar ständigt för att upprätthålla en lugn och trygg skolmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära. Vi lyckas med detta genom att skapa tydliga strukturer, ordning och reda i skolan, men även genom att skapa positiva relationer mellan våra medarbetare och våra elever, men även eleverna emellan. Ordet disciplin kan uppfattas som något “omodernt” men för mig är det ett ett mycket positivt ord. För mig betyder
ordet disciplin så mycket mer än bara raka led när eleverna ställer upp innan en lektion. För mig handlar det om att lära och träna våra elever att vara “disciplinerade”. Jag vill att våra elever ska förstå och lära sig att framgång och lycka kräver hårt arbete. Det kommer inte genom att ladda ner en app, eller genom att titta på klipp på sociala medier. Nej, framgång och glädje kommer genom att övervinna små, små hinder. Det kommer genom att öva och repetera om och om igen. Det kommer genom att vara förberedd och genom att följa rutiner. Men kanske viktigast av allt, det kommer genom att aldrig ge upp när svårigheter dyker upp. Ja! Det är vägen till framgång och utveckling. 

Jag tror även att framgång föds genom höga akademiska förväntningar. För mig betyder det att alla elever ska ha samma chans att växa, lära och utvecklas till sin fulla potential oavsett vilka förutsättningar vi föds med. Genom struktur, inspirerande undervisning, regelbundna läxor och stöd tillgodogör sig eleverna kunskap och kunskap är nyckeln till allt! Ökad kunskap leder till utveckling, frihet, självständighet, självförtroende och
inflytande. Jag vill ge våra elever alla förutsättningar för en lyckad framtid, men det är inte alltid enkelt, och resultat kommer inte alltid snabbt. Jag är själv förälder och jag vet att det inte alltid är så lätt, men genom samarbete kan vi lättare lyckas. Om vi tillsammans delar samma värderingar kan vi hjälpa våra barn till en ljus och framgångsrik framtid. Jag önskar en nära dialog med er så tveka aldrig att kontakta mig.
En viktig del i vår kontakt är att fortsätta bygga skolans PTA (Pr/Jr/SR). Vårdnadshavare, hjälp oss att fortsätta utveckla skolan framåt för att fortsätta skapa den bästa skolan för era barn.

Avslutningsvis, vi har höga förväntningar men vi kommer att se ditt barn och stödja det i sin utveckling. Vi kommer stötta, uppmuntra och ta hand om ditt barn. Våra elever är värdefulla för oss, våra barn och unga är världens framtid. 

Jag önskar dig och ditt barn stort lycka till! Jag ser verkligen fram emot att lära känna er, samarbeta med er och fira vår framgång tillsammans med er!

Med Vänliga Hälsningar

Mr. Brunker
Rektor