Jag har sökt till en annan IES skola och vill flytta över till kön för en den skolan, hur gör jag detta?

Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.