Ledning

Internationella Engelska Skolan ledningsgrupp ansvarar för att se till att alla delar av organisationen fungerar på högsta nivå, inom sitt respektive expertisområde.


Verkställande direktör
Ms Annette Brodin Rampe
Ms Brodin Rampe tillträdde som VD för Internationella Engelska Skolan i mars 2018 och har övergripande ansvar för hela organisationen. Hon kommer från en bakgrund inom Brunswick Group LLP, som Managing Partner Europe. Hon arbetade som global rådgivare för strategisk kommunikation, kriskommunikation, förändringsprocesser samt public affairs. Hon är ördförande för Stiftelsen Global Child Forum, hon är också med i styrelsen för Swedish-British Chamber of Commerce och har tidigare arbetat för multinationella företag inom energiindustrin.


Finansdirektör
Mr Fredrik Åkerman
Fredrik Åkerman, med sin erfarenhet och visade förmåga, är mycket kapabel att leda utvecklingen av IES finansiella avdelning och med utvecklingen av företaget. Han leder arbetet med budget och finanser. Han stödjer skolorna ifråga om ekonomi, skolpeng och kontrakt. Han har en solid och omfattande erfarenhet som ekonomichef, då han arbetat 9 år i den rollen för Bisnode var han också arbetat som Tillförordnad CEO. Han har tidigare också arbetat som VD för BTJ Infodata och före det som VD för Dagens Nyheter.


Vice VD
Mr Jörgen Stenquist
Som major i den svenska marinen har Mr Stenquist gjort många år av utlandstjänst runt världen. Han var rektor i Internationella Engelska Skolan i Täby innan han utsågs till vice VD 2009. Han biträder VD med ledningen av företaget, med ett särskilt ansvar för strategisk planering, expansion och säkerhet på strategisk nivå.


Chief Operating Officer
Ms Robin Kirk Johansson

Ms Kirk Johansson är en av IES två chief operating officers / skolchefer. De är ansvariga för den operativa verksamheten i hälften av skolorna i Sverige var och är huvudsaklig kontakt för rektorerna gentemot huvudkontoret. Ms Kirk Johansson startade IES Borås 2010 och var skolans rektor fram till att hon utnämnes till COO 2017. Hon är även en utbildad lärare från USA.


Chief Operating Officer
Mr Jan Dahlin
Mr Dahlin är en av IES två chief operating officers / skolchefer. De är ansvariga för den operativa verksamheten i hälften av skolorna var och är i sitt ledningsuppdrag rektorernas första kontakt gentemot huvudkontoret. Mr Dahlin startade IES Karlstad 2009 och var skolans rektor fram till att han utnämndes till COO och skolchef 2017. Han har även arbetat som hotelldirektör i Elite Hotels, kontorschef i SEB och affärsområdeschef i American Express.    


Kommunikationschef
Ms Emma Rheborg
Ms Rheborg tillträdde som kommunikationschef för Internationella Engelska Skolan 2018. Hon är ansvarig för intern- och extern kommunikation, varumärke, investor relations samt arbeta med skolans strategi. Hon har tidigare bland annat varit kommunikationschef för Nordea Sverige och chef för Nordeakoncernens externkommunikation samt varit kommunikationschef på Ratos och kommunikationskonsult på JKL.


Mr Damian Brunker
Mr Brunker, med brittisk bakgrund, har erfarenhet som lärare och biträdande rektor sedan 2000. Han kom till Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna vid dess start 2006. Han håller i arbetet med kvalitet och standarder i utbildningen inom Internationella Engelska Skolan. Han leder också en mängd projekt för att främja de akademiska resultaten och lärarnas utveckling. Mr Brunker är också våraombudsmannen. Om det skulle hända att du önskar framföra ett klagomål, information om hur du kan göra det, hittar du här.

 


Skoljurist
Ms Eva Andersson
Internationella Engelska Skolan har anställt Eva Andersson som skoljurist från och med januari 2013. Tjänsten kommer att innebära ett juridiskt stöd för rektorerna i IES skolor över landet. Arbetsuppgifterna kommer också att innebära utredningar och beslut inom det skoljuridiska området samt att tillsammans med Head of Academics fungera som Ombudsman för skolverksamheten. Eva Andersson kommer från en tjänst som Undervisningsråd på Skolinspektionen och har tidigare arbetat som lärare och som sekreterare i en statlig utredning rörande kommunal.


HR-chef
Ms Melanie Prinsloo
Ms Prinsloo bistår Rektorerna i bemannings- och rekryteringsfrågor och driver företagets HR-strategi. Hon hanterar även traditionella HR-frågor, så som fackliga förhandlingar och talent management. Ms Prinsloo har arbetat med HR frågor professionellt sedan 1984, varav de senaste tio åren i Sverige och dessförinnan i Tyskland. Hennes hemland är Sydafrika. Innan hon kom till IES, 2014 tillbringade hon en stor del av sin HR-karriär i företagsmiljöer, däribland olika verksamhetsområden inom Siemens.


IT-chef
Mr Scott Melnyk
Mr Melnyk, kanadensare, kom till Internationella Engelska Skolan som lärare i Bromma. Dessförinnan arbetade han bland annat som systemutvecklare för Stockholms universitet och KTH. Han ansvarar för planering och drift av IT-system för skolorna, liksom telefonkontrakt. Han stödjer också skolorna ifråga om deras behov av informationsteknologi.