Ledning

Internationella Engelska Skolan ledningsgrupp ansvarar för att se till att alla delar av organisationen fungerar på högsta nivå, inom sitt respektive expertisområde.


Tillförordnad verkställande direktör
Ms Cecilia Marlow
Som tillförordnad VD har Ms Marlow övergripande ansvar för hela organisationen.  Cecilia Marlow är styrelseledamot i IES sedan 2016 och kan bolaget väl. Hon har en gedigen erfarenhet som VD bland annat för Kronans Apotek och Polarn O. Pyret och är idag styrelseledamot i flera bolag, såsom Kivra, Fazer Group och MatHem.


Skoljurist
Ms Eva Andersson
Internationella Engelska Skolan har anställt Eva Andersson som skoljurist från och med januari 2013. Tjänsten kommer att innebära ett juridiskt stöd för rektorerna i IES skolor över landet. Arbetsuppgifterna kommer också att innebära utredningar och beslut inom det skoljuridiska området samt att tillsammans med Head of Academics fungera som Ombudsman för skolverksamheten. Eva Andersson kommer från en tjänst som Undervisningsråd på Skolinspektionen och har tidigare arbetat som lärare och som sekreterare i en statlig utredning rörande kommunal.


Head of Academics
Mr Damian Brunker

Mr Brunker, med brittisk bakgrund, har erfarenhet som lärare och biträdande rektor sedan 2000. Han kom till Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna vid dess start 2006. Han håller i arbetet med kvalitet och standarder i utbildningen inom Internationella Engelska Skolan. Han leder också en mängd projekt för att främja de akademiska resultaten och lärarnas utveckling. 

 

 

Ansvarig för trygghet och studiero
Mr Jeremy Elder
Mr Elder är ansvarig för att säkerställa en trygg studiemiljö i skolorna. Efter att varit lärare i Leeds, Bradford och London, flyttade Mr Elder till Sverige för att arbeta för Internationella Engelska Skolan. Han har arbetat i ledande positioner där han varit ansvarig för elevernas välbefinnande i över 25 år, däribland på IES Enskede och därefter IES Järfälla där han var biträdande rektor innan han tillträdde rollen som ansvarig för trygghet och studiero 2019. Mr Elder är också ombudsman för Internationella Engelska Skolan. Om du har ett klagomål hittar du mer information om hur du anmäler detta här

 

Chief Operating Officer och Skolchef
Ms Robin Kirk Johansson

Ms Kirk Johansson är ansvarig för den operativa verksamheten i skolorna i Sverige och skolchef. Hon är huvudsaklig kontakt för rektorerna gentemot huvudkontoret. Ms Kirk Johansson startade IES Borås 2010 och var skolans rektor fram till att hon utnämnes till COO 2017. Hon är även en utbildad lärare från USA.


Verksamhetschef Elevhälsan
Dr Helena Lüning
Dr Lüning arbetar sedan 2016 på Internationella Engelska Skolan och är sedan 2017 verksamhetschef för den samlade elevhälsan, vilket inkluderar elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Uppdraget omfattar kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan med särskilt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dr Lüning är dubbelspecialist i barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri och har nästan 20 års erfarenhet av kliniskt arbete inom sina specialiteter.


IT-chef
Mr Scott Melnyk
Mr Melnyk, kanadensare, kom till Internationella Engelska Skolan som lärare i Bromma. Dessförinnan arbetade han bland annat som systemutvecklare för Stockholms universitet och KTH. Han ansvarar för planering och drift av IT-system för skolorna, liksom telefonkontrakt. Han stödjer också skolorna ifråga om deras behov av informationsteknologi.


HR-chef
Ms Melanie Prinsloo
Ms Prinsloo bistår Rektorerna i bemannings- och rekryteringsfrågor och driver företagets HR-strategi. Hon hanterar även traditionella HR-frågor, så som fackliga förhandlingar och talent management. Ms Prinsloo har arbetat med HR frågor professionellt sedan 1984, varav de senaste tio åren i Sverige och dessförinnan i Tyskland. Hennes hemland är Sydafrika. Innan hon kom till IES, 2014 tillbringade hon en stor del av sin HR-karriär i företagsmiljöer, däribland olika verksamhetsområden inom Siemens.


Kommunikationschef
Ms Emma Rheborg
Ms Rheborg tillträdde som kommunikationschef för Internationella Engelska Skolan 2018. Hon är ansvarig för intern- och extern kommunikation, varumärke, investor relations samt arbeta med skolans strategi. Hon har tidigare bland annat varit kommunikationschef för Nordea Sverige och chef för Nordeakoncernens externkommunikation samt varit kommunikationschef på Ratos och kommunikationskonsult på JKL.


Vice VD
Mr Jörgen Stenquist
Som major i den svenska marinen har Mr Stenquist gjort många år av utlandstjänst runt världen. Han var rektor i Internationella Engelska Skolan i Täby innan han utsågs till vice VD 2009. Han biträder VD med ledningen av företaget, med ett särskilt ansvar för strategisk planering, expansion och säkerhet på strategisk nivå.


Finansdirektör
Mr Fredrik Åkerman
Fredrik Åkerman, med sin erfarenhet och visade förmåga, är mycket kapabel att leda utvecklingen av IES finansiella avdelning och med utvecklingen av företaget. Han leder arbetet med budget och finanser. Han stödjer skolorna ifråga om ekonomi, skolpeng och kontrakt. Han har en solid och omfattande erfarenhet som ekonomichef, då han arbetat 9 år i den rollen för Bisnode var han också arbetat som Tillförordnad CEO. Han har tidigare också arbetat som VD för BTJ Infodata och före det som VD för Dagens Nyheter.