Ledning

Internationella Engelska Skolan ledningsgrupp ansvarar för att se till att alla delar av organisationen fungerar på högsta nivå, inom sitt respektive expertisområde.

 

Koncernledning

Verkställande direktör
Ms Anna Sörelius Nordenborg
Som VD är Ms Sörelius Nordenborg är ytterst ansvarig för hela IES verksamhet och organisation.  Hon har en gedigen erfarenhet bland annat som Sverigechef för Anicura, ansvarig för affärsutveckling på Sandvik Mining och konsult på McKinsey.  


CFO
Mr Lars Jonsson
Mr Jonsson rekryterades till Internationella Engelska Skolan 2020 och är ansvarig för den finansiella strategin och företagets långsiktiga finansiella stabilitet. Han leder ekonomiavdelningen och stödjer skolorna ifråga om ekonomi, budget, skolpeng och kontrakt. Mr Jonsson kom närmast från positionen som Head of Financial Control & Treasury för det internationella kontanthanteringsföretaget Loomis AB.  Mr Tim Lakin
Tim Lakin är sedan 2016 landschef för IES spanska skolverksamhet som bedrivs via dotterbolaget International Educational Partners. Mr Lakin har en lång erfarenhet av internationell utbildning genom sina tidigare roller, däribland som vice vd IALE-Elians Group och som regionchef Europa Cambridge International Examinations.


HR-chef
Ms Gunilla Parish
Ms Parish ansvarar för att driva företagets HR-strategi innefattande bl a kompetens- och ledarförsörjning och att säkerställa optimalt stöd och kompetens inom HR-området till skolornas ledare.
Hon har tidigare haft koncernövergripande HR-ansvar på Capio respektive Aleris samt varit nordisk HR-chef på Compass Group.


Kommunikationschef
Ms Emma Rheborg
Ms Rheborg tillträdde som kommunikationschef för Internationella Engelska Skolan 2018. Hon är ansvarig för intern- och extern kommunikation, varumärke, investor relations samt arbeta med skolans strategi. Hon har tidigare bland annat varit kommunikationschef för Nordea Sverige och chef för Nordeakoncernens externkommunikation samt varit kommunikationschef på Ratos och kommunikationskonsult på JKL.


Vice VD
Mr Jörgen Stenquist
Som major i den svenska marinen har Mr Stenquist gjort många år av utlandstjänst runt världen. Han var rektor i Internationella Engelska Skolan i Täby innan han utsågs till vice VD 2009. Han biträder VD med ledningen av företaget, med ett särskilt ansvar för strategisk planering, expansion och säkerhet på strategisk nivå.

 
 
Regionchefer

Regionchef Söder
Mr Joakim Andersson
Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Syd, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Mr Andersson har varit regionchef sedan 2020. Dessförinnan var han rektor för IES Helsingborg och har också arbetat som rektor i kommunala skolor och på Kunskapsskolan.


Regionchef Norr
Ms Anneli Engvall
Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Norr, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Ms Engvall började arbeta som lärare på IES Gävle 2003 när skolan startade och var under många år rektor för skolan innan hon tillträdde regionchefsrollen 2020.


Regionchef Mitt
Ms Gina Eriksson
Övergripande ledningsansvar för IES skolorna i Region Mitt, fokuserat på operativ utveckling, finansiell stabilitet och ledarskap med höga kvalitetskrav i enlighet med IES etos. Ms Ericsson började arbeta som lärare och Head of English på IES Enskede 2008. Efter att i ett antal år varit biträdande rektor i Enskede var Ms Ericsson rektor för IES Täby under nio år innan hon tillträdde regionchefsrollen 2020.

 
 
Utbildning och elevhälsa

Skolchef
Ms Robin Kirk Johansson

Ms Kirk Johansson har det övergripande ansvaret för IES systematiska kvalitetsarbete och för att koordinera stödinsatser till skolorna med syfte att bistå i deras kvalitetsarbete. I egenskap av Skolchef är ansvaret att stödja huvudmannen i att säkerställa att verksamheten följer de lagar och regler som gäller för skolan och undervisningen. Ms Kirk Johansson har tidigare varit rektor för IES Borås och COO för IES Sverige. Hon är även en utbildad lärare från USA.


Skoljurist
Ms Eva Andersson
Internationella Engelska Skolan har anställt Eva Andersson som skoljurist från och med januari 2013. Tjänsten kommer att innebära ett juridiskt stöd för rektorerna i IES skolor över landet. Arbetsuppgifterna kommer också att innebära utredningar och beslut inom det skoljuridiska området samt att tillsammans med Head of Pastoral fungera som Ombudsman för skolverksamheten. Eva Andersson kommer från en tjänst som Undervisningsråd på Skolinspektionen och har tidigare arbetat som lärare och som sekreterare i en statlig utredning rörande kommunal.


Ansvarig för trygghet och studiero
Mr Jeremy Elder
Mr Elder är ansvarig för att säkerställa en trygg studiemiljö i skolorna. Efter att varit lärare i Leeds, Bradford och London, flyttade Mr Elder till Sverige för att arbeta för Internationella Engelska Skolan. Han har arbetat i ledande positioner där han varit ansvarig för elevernas välbefinnande i över 25 år, däribland på IES Enskede och därefter IES Järfälla där han var biträdande rektor innan han tillträdde rollen som ansvarig för trygghet och studiero 2019. Mr Elder är också ombudsman för Internationella Engelska Skolan. Om du har ett klagomål hittar du mer information om hur du anmäler detta här


Verksamhetschef Elevhälsan
Dr Helena Lüning
Dr Lüning arbetar sedan 2016 på Internationella Engelska Skolan och är sedan 2017 verksamhetschef för den samlade elevhälsan, vilket inkluderar elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Uppdraget omfattar kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan med särskilt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dr Lüning är dubbelspecialist i barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri och har nästan 20 års erfarenhet av kliniskt arbete inom sina specialiteter.


IT-chef
Mr Scott Melnyk
Mr Melnyk, kanadensare, kom till Internationella Engelska Skolan som lärare i Bromma. Dessförinnan arbetade han bland annat som systemutvecklare för Stockholms universitet och KTH. Han ansvarar för planering och drift av IT-system för skolorna, liksom telefonkontrakt. Han stödjer också skolorna ifråga om deras behov av informationsteknologi.


Head of Academics
Ms Annakarin Johansson Sandman

Ms Johansson Sandman leder IES akademiska kvalitetsarbetet, så väl som interna kvalitetshöjande projekt och initiativ. Hon är även Head of Center för vårt Cambridge International Examinations center. Ms Johansson Sandman har har arbetat för IES sedan 2004, först som leg. lärare och Academic Manager vid IES Enskede och sedan som rektor vid IES Liljeholmen mellan 2016-2020.