Vad hoppades du på när du blev lärare?

Att vara lärare på en IES-skola

På IES har du möjlighet att göra skillnad i dina elevers liv.

Våra skolor är en plats där varje elev blir sedd.

Behöver en elev extra stöd? Vi erbjuder det. Behöver en elev mer utmaning? Vi tillhandahåller det. 

Som lärare på IES kommer du att vara en oerhört viktig del av dina elevers liv. Du kommer att vara mentor för en grupp elever, en roll som både innebär att du stöttar dem akademiskt och att du är kontaktperson mellan skolan och familjen. Bland annat ger vi formell feedback fyra gånger per år till eleverna och deras föräldrar.

Vi har lovat våra elever och deras föräldrar att upprätthålla högsta nivå på undervisningen. Du är del av att leverera på det löftet. Det är ett stort ansvar och en möjlighet att utvecklas som person och lärare. Jämfört med många andra länders läroplaner, har du i Sverige större möjlighet att vara kreativ och att planera dina lektioner. 18 timmar av varje lärares vecka består av lektioner, medan resten används för planering, avdelningsmöten, mentorskap och extrahjälp till elever.