Hur kan föräldrar delta och hjälpa till i skolan?

Vi har en aktiv föräldraförening (PTA). De har ett nära samarbete med lärarna och skolans ledning och bidrar positivt genom att skapa en gemenskap. 

Läs mer om PTA här.