Har er skola ett bibliotek?

Ja, vår skola har skolbibliotek och bibliotekarie. I skolbiblioteket finns böcker som breddar horisonten, bidrar till kunskap och som lockar till läsning. Biblioteket är också en viktig plats för egenstudier i lugn och ro och för elever som vill läsa sina läxor.