Vilka moderna språk kan mitt barn välja?

IESÖ erbjuder spanska, franska och tyska. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.