Hur många elever är det per klass?

Generellt har IESÖ 31 elevar per klass.