Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Skolledning

Ledningsgrupp

Image

Mr Katzler

Tillförordnad rektor

Image

Ms Andersson

Biträdande Rektor, F-3 + Fritids

Image

Mr Bodakowski

Biträdande Rektor 4-9

Administration

Elevhälsoteam

Image

Ms Helin

Studie- och yrkesvägledare

Image

Ms Delander

Skolsköterska

070 970 66 26

Image

Ms Wadenius

Skolsköterska

073 201 19 14

Image

Ms Malm

Skolkurator

070 970 66 29

Image

Mr. Music

Socialpedagog 7-9

Image

Ms Salihu

Socialpedagog 4-6