Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 maj 15

Till alla föräldrar och vårdnadshavare

Jag förstår verkligen den oro och de många känslor som många av er går igenom. Både jag och min personal är också chockade och upprörda, efter att ha jobbat sida vid sida med den här personen under lång tid. Det är tragiskt, traumatiskt och oacceptabelt. Jag är djupt påverkad av situationen och mitt hjärta och mitt fokus ligger till 100 % på mina elever, deras familjer och anhöriga och på min personal.

Samtidigt vill jag gärna svara på några av frågorna som vi har fått. Det finns inga nakenbilder på barn tagna på skolan. Bilderna som togs är bilder på elever i vardagliga situationer med kläder på sig. Bilderna redigerades sedan, utanför skolan, för att göra pornografiskt material, och det är det som är den brottsliga gärning som personen nu är häktad för. Vi vet inte vilka elever som berörs. Jag är väldigt tacksam för att polisen upptäckte detta. Vi tar in registerutdrag från polisen för all personal i början av varje läsår.

När polisen grep personen i fråga fick vi inte veta varför. När vi kontaktade åklagaren fick vi veta att vi inte fick prata med någon förrän den 15 maj. Jag har full förståelse för att ni önskat information tidigare, men vi behövde följa strikta instruktioner från polisen. När information började läcka ut förra veckan, gick vi genast ut. Jag är glad att vi redan hade resurser och en plan på plats. Samarbetet med polis och åklagare har varit mycket bra och vi är tacksamma för deras arbete.

Alla familjer till elever som just nu går på skolan och som fått sina bilder manipulerade, har blivit kontaktade av polisen under helgen. Vad jag har förstått, så har de flesta, om inte alla, tidigare elever också kontaktats. Vi behöver först och främst se till att dessa elever och familjer får hjälp, men vi vet att många andra också är djupt påverkade.

Jag är mycket tacksam för stödet från vårt huvudkontor och från vår krisstödsgrupp, ReactRisk. Dessa, extra resurser fanns på skolan i fredags och kommer att finnas tillgängliga under denna vecka, och vid behov ännu längre. Alla vårdnadshavare som vill är välkomna till skolan och de kommer att tas emot måndag - onsdag på Junior Club, mellan 9.00-13.00, där de kan prata med medlemmar i skolledningen eller med krisexperter. ReactRisk krisexperter nås även på telefon på 076-0066509 för avlastande samtal.

Sedan denna fruktansvärda situation blivit allmänt känd har skolan nåtts av mer information kring den här personen. Det handlar om barn som inte känt sig trygga i skolan men som inte kontaktat oss tidigare. Det är mycket viktigt, att om någon har information som inte tidigare har rapporterats, att den informationen når skolan, och polisen, så snart som möjligt. Det kan göras till vilken person som helst som du känner dig trygg med i skolan, så att vi sedan kan följa våra rutiner, utreda och rapportera vidare till myndigheterna.

Vi gör allt vi kan för att svara på alla frågor, feedback och reflektioner. Vi går också igenom all vår dokumentation och våra rutiner för att förstå om vi kunde ha agerat annorlunda, med den vetskap vi har nu. Detta inkluderar utredningen som gjordes 2021, som vi gjorde i samarbete med vårt huvudkontor och som följde alla juridiska rutiner. Det aktuella ärendet överklagades redan vårterminen 2022 och vi väntar fortfarande på beslutet från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Måndag morgon 15/5 hålls samlingar med eleverna utifrån årskurs. Vi kommer att ge alla liknande information, men anpassad efter ålder. Teamet av personer som har varit i skolan sedan i fredags kommer att vara närvarande, så eleverna kommer att känna igen vilka de är. Alla barn som behöver prata med en expert kommer att kunna göra det. Dessa samtal kan göras tillsammans med en vårdnadshavare. Vårt eget Student Care Team, som består av kvalificerade kuratorer och specialpedagoger, finns också tillgängligt.

Jag vet att det här är en enorm kris och jag förstår att det finns mycket känslor, frågor och frustration. Jag inser också att det finns en känsla av brustet förtroende. Vårt mål fortsätter vara att ha en skola som känns trygg och där vi kan fokusera på lärande. Personen som har begått dessa brott är inte i skolan och kommer inte att återvända.

Vi vill se till att alla kan känna sig trygga och då är det mycket viktigt, av respekt för offren, att ingen bidrar till att sprida rykten. Vi är mycket tacksamma för visat tålamod och er förståelse.

Tillsammans med vårt huvudkontor, som alltid har stöttat mig och mina beslut, kommer vi att fortsätta reflektera kring detta. Återigen, som ledare för skolan, mina tankar går till er alla.

Brian Tucek
Rektor