Följer ni kommunens datum för lov och studiedagar?

Våra skolor har vanligtvis samma lovdagar som kommunen skolan ligger i. Andra datum som studiedagar mm anges i skolans kalender i början av varje termin.