Huddinge

Huddinge

Internationella Engelska Skolan Huddinge erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 6 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Elevhälsan på IES arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa. Teamet har både ett förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser.

Kontaktinformation:
Skolsköterska Elizabeth Renderos: 073-850 06 34
Kurator Aisha Khawaja: 072-368 62 96
Kurator Aferdita Kadriu Shala: 070-619 96 44

Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst.

Vi har en skolsköterska och en kurator som jobbar full tid på skolan. Det finns även en skolläkare och psykolog som är tillgängliga efter inbokat möte. Du kan boka ett möte genom att kontakta Skolsköterskan.

 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.


Du kan hitta information om de olika funktionerna i våra elevhälsoteam på organisationens hemsida, här.