Är alla era lärare behöriga?

85 procent av lärarna på IES skolor är behöriga (2019/20), jämfört med det nationella snittet om 78 procent. 38 procent av lärarna har lärarexamen från Sverige och 47 procent har lärarexamen från andra länder. Vi strävar efter att rekrytera behöriga lärare i så hög utsträckning som möjligt och i de fall vi anställer en obehörig lärare ska det finnas en utvecklingsplan för hur denna ska nå behörighet.


Skollagen anger att lärare som är utbildade i engelskspråkiga länder ska anses som behöriga att undervisa på engelska. Lärarutbildningen i de länder vi rekryterar från, såsom Kanada, USA och Storbritannien, är av mycket hög kvalitet och överträffar i många fall den svenska lärarutbildningen.