INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Gävle

Internationella Engelska Skolan i Gävle erbjuder en trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK

Nyheter | 2024 april 09

Shanazi Hjältar

Shanazi Hjältar är förebilderna som vågar se, höra och agera för att tillsammans skapa ett mer jämställt samhälle, fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Genom utbildning och arbete med förebilder vill hjältarna stärka unga killar och tjejer som lever i en hederskontext.

Images

Image by pikisuperstar on Freepik

Vår före detta elev, Shakir är en av de tio hjältar som utbildats i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, jämställdhet och demokrati för att vara positiva förebilder bland sina jämnåriga. Killarna är 16 till 23 år och föreläser på skolor, fritidsgårdar och i andra sammanhang där unga rör sig. Målet är att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i en hederskontext. Samt att på längre sikt minska våldet.