Hur kan jag komma i kontakt med mitt barns mentor, ämneslärare eller rektor?

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med ditt barns mentor eller en särskild lärare eller rektor kan du söka dem via deras direkta mailadress.