Mitt barn har blivit ombedd att delta vid en workshop, vad är det?

Barn som har fått erbjudande om en plats kommande höst blir inbjudna till en workshop-dag. Det innebär ett tillfälle att i några timmar prova på hur det är att gå i en IES-skola och det ger också lärarna tillfälle att få en känsla för vilken nivå ditt barn är på. Ert barn har också möjligheten då att träffa andra barn som också ska börja IES.