När kommer vi få erbjudande om en plats?

Vi påbörjar antagningen i början av våren året innan.

Antagningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur snabbt vi får svar från de familjer som blivit erbjudna en plats.