Bli del av ett team av engagerade pedagoger

Dina framtida kollegor

Vi är övertygade om att en skolas framgång vilar på dess anställda och deras kompetens, viljestyrka, målmedvetenhet och passion för undervisning. 

De bästa lärarna från hela världen 

Vi strävar efter att anställa de bästa lärarna från Sverige samt från engelskspråkiga länder som USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien och Nya Zeeland. 

Vi letar efter lärare som är starkt engagerade i sina ämnen och som kan inspirera sina elever. 

Låsåret 19/20 hade vi cirka 1 950 lärare och 1 000 andra medarbetare anställda i våra svenska skolor. Omkring hälften av våra lärare har utbildats i Sverige och resten i engelsktalande länder. Totalt är ca 85% av lärarna på IES behöriga.

Som arbetsgivare ska vi vara en bra arbetsplats där talang ska främjas och människor tas om hand. 

Starkt ledarskap i skolorna

IES är drivet av sina grundvärderingar och anställer engagerade rektorer som känner starkt för dessa och att leda människor. Våra rektorer är närvarande i skolans vardag, från att välkomna eleverna på morgonen till att finnas på plats i korridorerna och kafeterian under dagens lopp.  

Stöd för att utvecklas

Hos IES får du möjlighet att utvecklas både på ett personligt och ett professionellt plan. Oavsett om du är ny i yrket eller en erfaren lärare börjar du med ett introduktionsprogram. Som IES-lärare är du del av akademiska team och mentorteam med ämnes- och årskursansvariga som stöttar dig. Det finns även team som ansvarar för elevvård och som hjälper både personal och elever.