News

Reintroduce the possibility of a quota for new arrivals in independent schools

Reintroduce the possibility of a quota for new arrivals in independent schools

Internationella Engelska Skolan (IES) supports the National Association of Free Schools's letter to reintroduce the time-limited ordinance on quotas for newly arrived immigrants and refugees, so that independent schools can also contribute to education and integration for those seeking protection from war in Sweden.

The letter was sent to the Minister of Education on March 1, in light of the terrible events now taking place in Ukraine. IES wants to contribute if it turns out that many school-age children are forced to flee, together with their families, to escape Russia's terrible attacks on Ukraine and its people.

-----------------------------------

Skrivelse till Skolminister Lina Axelsson-Kihlblom                                            
Från: Friskolornas Riksförbund  2022-03-01

Hemställan om att återinföra förordning 2016:910, om kvot för nyanlända i fristående skolor

Den 28 oktober 2015 tillskrev Friskolornas riksförbund regeringen och statsrådet Gustav Fridolin med en hemställan om att få införa ett undantag från köreglerna med anledning av det stora antal flyktingar som sökte sig till Sverige undan krig vid den här tiden.

Den 1 november 2016 trädde en tidsbegränsad förordning i kraft, 2016:910, med möjlighet för fristående skolor att inrätta en särskild kvot för nyanlända vid sidan av köreglerna. De fristående skolor som önskade inrätta en kvot skulle anmäla detta till Skolinspektionen. Förordningen var tidsbegränsad till 31 december 2021 och upphörde alltså vid årsskiftet.

Föga anade vi att redan två månader efter upphörandet skulle krig startas i Europa och att flyktingar återigen söker sig till Sverige. Förbundets medlemmar har nu uppmärksammat att förordningen om kvot för nyanlända har upphört och har vänt sig till förbundet med önskan om att Regeringen snabbt uppmärksammas på att den tidsbegränsade förordningen snarast bör införas igen, så att även fristående skolor kan bidra till utbildning och integration för dem som söker skydd i Sverige undan krig.

Eftersom förordningens lydelse redan är klar och möjlig att anpassa direkt på dagens situation bör inte ett återinförande innebära någon omfattande beredning.

Friskolornas riksförbund hemställer därför att Regeringen snarast återinför förordning 2016:910 om kvot för fristående skolor att ta emot nyanlända.

 

Kommentar till regeringens förslag om att förbjuda kö: Det är eleverna och deras familjer som väljer våra skolor – inte tvärtom

Kommentar till regeringens förslag om att förbjuda kö:   Det är eleverna och deras familjer som väljer våra skolor – inte tvärtom

Regeringens förslag är ett allvarligt angrepp på föräldrars rätt att kunna välja skola. Ett förbud mot köer är helt fel väg att gå och kommer leda till en cementering av bostadssegregationen, att elever kvoteras och att det i slutänden kan bli lotten som avgör. Det gör det omöjligt för föräldrar att planera för sina barns utbildning. Istället blir det plånboken som styr vilka som kan välja skola, vilket motverkar det fria skolval som skolministern säger sig vilja värna.

Internationella Engelska Skolan är öppen för alla oavsett bakgrund och bostadsadress. Det är våra elever som väljer våra skolor, och inte tvärtom. Idag har vi 32 000 elever från 165 kommuner fördelat på 43 skolor. 39 procent av våra elever har utländsk bakgrund jämfört med det nationella snittet på 26 procent. Tvärtom vad skolministern hävdar, är kösystemet ett mindre segregerande system än närhetsprincipen. Det är djupt olyckligt om de elever som önskar resa mellan kommuner och stadsdelar för att gå in en annan skola än den närmaste inte kan göra det. 

Rätten att göra ett aktivt val genom att sätta sitt barn i kö till önskad skola är en viktig princip som handlar om valfrihet och inte om att paxa platser. Påståendet att enda sättet att få en skolplats är att ställa sitt barn i kö redan på BB är dessutom felaktigt. Snittkötiden till våra skolor är 2,5 år och kön till nya skolor öppnas först 1,5 år innan skolstart. 

Med nästan en kvarts miljon köregistreringar till våra skolor har många föräldrar gjort det aktiva val som skolministern efterfrågar. Lottning och kvotering vore direkt orättvist mot dessa familjer. Istället för att begränsa skolvalet, borde det göras obligatoriskt och vi borde verka för att fler familjer gör ett aktivt val. 

 

 

More equal assessment with external marking of national tests

More equal assessment with external marking of national tests

Internationella Engelska Skolan has long advocated that the national tests should be marked externally, and not in individual schools. IES therefore welcomes the National Agency for Education's proposal to introduce external marking of certain national tests from 2027 onwards.

“It is important that students' knowledge matches their grades, and that schools set correct grades. Here, the national tests are an important measure. An external marking of the national tests contributes to a more equal and fair assessment and is something we have long wanted to see.” Ms Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics, said.

During the pandemic, when no national tests have been held, IES has instead worked with internal moderation, subject conferences and workshops on grading for IES principals, assistant principals and academic managers. The academic managers are responsible for ensuring and developing the school's teaching according to the curriculum. 

Ms Annakarin Johansson Sandman said: “We are pleased that the national tests are back this year and we welcome this proposal and are happy to be part of the dialogue and development of external marking in Sweden.”

 

Lars Anders Johansson joins Internationella Engelska Skolan as Chief Press Officer

Lars Anders Johansson joins Internationella Engelska Skolan as Chief Press Officer

Lars Anders Johansson, will join Internationella Engelska Skolan as chief press officer on Monday, February 21.  In his new role, Lars Anders Johansson will report to the head of communications, Frida Berg, and play a central role in the IES communications team. 

Frida Berg, head of communications at IES, said: “I am very excited to welcome Lars Anders to the team, he has a broad background from both the editorial and political sphere and will bring a wealth of experience to how we work.”

Lars Anders Johansson joins IES from consultancy as a senior advisor in communication and political analysis and as a columnist. He previously worked as editor in chief at web  magazine Smedjan, managing editor at free market think tank Timbro and as a public affairs specialist at Villaägarna – the confederation of Swedish homeowners. He has a long background in journalism, as a news reporter and as an editorial writer.

Speaking about his new role Lars Anders Johansson said: “I am looking forward to working with the IES team, highlighting the importance of good education and the freedom of choice.”

 

 

 

 

An orderly environment - also in our queue

An orderly environment - also in our queue

Today the Swedish Schools Inspectorate (Skolinspektionen) presented a review of the admission system for free schools, including our school IES Nacka. It's positive that this is discussed. The review shows that the school meets Skolinspektionen's requirements for admissions.

At Internationella Engelska Skolan order is always important, both in  classrooms and in the queue. The system for admission must be simple and clear.

We use the principle that first person in the queue is offered a place, while taking into account sibling priority. There are no entrance exams or tests for any of our schools.

We have almost 235,000 applications in the queues for our schools. With such great interest in our schools, the system of admission must be transparent and fair. Skolinspektionen's review of IES Nacka shows that our way of working is correct.

The queue for our schools is opened on 1 February the year before a new school opens, and the queue for each IES school is open to everyone from the year the child turns one. The process of choosing schools is currently underway in many municipalities.

Read more here, and apply for a place here.

Pages