News

Internationella Engelska Skolan in Discussions With Kungsbacka Municipality

Kungsbacka Municipality has announced that it would welcome Internationella Engelska Skolan to open a new school for between 600 and 960 students from August 2021.

Jörgen Stenquist, Vice CEO of Internationella Engelska Skolan, said: “We have had very positive discussions with Kungsbacka Municipality and are delighted by the enthusiastic welcome that we have received from politicians, families and the local business community.

"We know the level of interest is high, with students from Kungsbacka traveling to our schools in Gothenburg - Johanneberg and Krokslätt.  Opening a school in Kungsbacka would mean that more students would be able to choose the high-quality education that we offer and that they would not need to travel as far each morning and afternoon.

“An IES school in Kungsbacka could be a wonderful compliment to the education provided by the municipality, while at the same time helping to meet the great need for extra school places in the local area.  We are keen to be part of the solution for Kungsbacka.”

Several agreements and permissions need to be secured before IES is able to officially announce that it is opening a school in Kungsbacka, including a license from Skolinspektionen.  Once those conditions have been met IES will be able to send out a press release announcing the school, and launch a website and a queue so that families will be able register their interest for places.

Barbara Bergström svarar på SvD artikelserie

(The following text is presented in Swedish as it is a response which has been formulated in Swedish to reporting in the Swedish press.)

Svenska Dagbladet har under den senaste veckan publicerat en serie artiklar av sin skolreporter Karin Thurfjell riktade mot Internationella Engelska Skolan. Artiklarna har byggt på vanliga, dåligt underbyggda, påståenden om friskolor i allmänhet och Internationella Engelska Skolan i synnerhet. I ett svar till tidningen bemöter Barbara Bergström, skolans grundare, kritiken. Hon påminner också om det omdöme som SvD:s chefredaktör gav om Internationella Engelska Skolan så sent som i maj i år, när hon fick pris av tidningen. IES har, skrev chefredaktören då, "med högsta betyg i utförandet lyckats skapa studiero för eleverna, nytta för samhället och bidragit till att Sverige står bättre rustat för framtiden."

SvD har vägrat publicera Barbara Bergströms inlägg. Men här finns det i sin helhet:

SvD i maj: ”IES har bidragit till att Sverige står bättre rustat för framtiden”

Svenska Dagbladet har nu drivit en dryg veckas omfattande kampanj på nyhetsplats mot friskolor i allmänhet och Internationella Engelska Skolan i synnerhet. Det har skett med ensidighet, byggt på alla de påståenden som brukar komma från de organisationer som är emot oss. Ingen som helst belysning har skett av hur skolorna faktiskt fungerar ifråga om ledarskap, ordning, effektiv användning av lektionstiden och andra faktorer som inverkar på en skolas resultat. Henrik Jordahls studier av ledarskap i skolan, Maria Jarls med flera undersökning av vad som leder till framgång för en skola har helt negligerats. Tesen är att elevkårens sammansättning och insatsresurserna avgör utfallet. Denna uppfattning stöds inte av väsentlig ny forskning.

Några korrigerande fakta om Internationella Engelska Skolan:

- Glädjebetyg. IES har inte någon kultur av ”glädjebetyg”. Statistiska Centralbyrån gjorde i augusti 2018 en analys baserad på samma individer som både fått slutbetyg från nian och deltagit i de nationella proven. Den visar entydigt att IES inte har betygsinflation i kärnämnena matematik, engelska och svenska. Att analysera individdata är betydligt mer tillförlitligt än de skolnivådata som SvD åberopar. Tidningen har haft tillgång till SCB:s analys innan artiklarna skrevs, men fortsätter ändå upprepa det felaktiga påståendet. 

Stockholmsprovet i matematik har också belagt att de slutbetyg som eleverna erhållit från våra grundskolor i Stockholm väl motsvaras av vad eleverna faktiskt kan. En jämförelse, för alla IES-skolor, mellan individers resultat på de nationella proven i åk 6 och i åk 9 tre år senare visar på större förbättring under tre år än i jämförbara skolor, en positiv skoleffekt som är oberoende av elevers sociala bakgrund.

SCB har också tagit fram data över de 100 grundskolor som visar högst skillnad i betygspoäng mellan de nationella proven och slutbetyg från grundskolan. På dessa listor två år i följd finns 16 kommunala skolor och tre friskolor. Inte en enda IES-skola finns med på 100-listan över betygsinflation något av åren.

- Behöriga lärare. En högre andel av lärarna i IES-skolorna har pedagogisk lärarexamen, från Sverige eller utomlands, än snittet för skolor i landet. Andelen för IES var senaste läsåret 86 procent. Snittet för alla grundskolor var 79 procent.

- Lärartäthet.Måttet är fullständigt oanvändbart som uttryck för skolkvalitet. Bra skolor kan fylla klasserna och får därmed, statistiskt sett, fler elever per lärare, dvs lägre lärartäthet. Skolor som brister i ordning på lektionerna tvingas kompensera med extralärare, vilket ger utslag i högre lärartäthet. Byskolor med få elever redovisas automatiskt med hög lärartäthet, utan att det på något sätt återspeglas i bättre skolresultat.

- Lärarlöner. IES har inte lägre lärarlöner än normalt för skolor i Sverige, särskilt inte när man tar hänsyn tlll att medelåldern för våra lärare är hela sju år lägre än för skolor nationellt. Enligt SCB:s statistik har lärare i ålderspannet 35-44 år drygt 3000 kronor högre lön per månad än lärare i åldersspannet 25-34 år – en naturlig löneutveckling med fler år i yrket. Medianåldern för våra utländska lärare är 32 år, för våra svenska lärare 39 år. Till denna effekt av åldersskillnad kommer att Skolverket har tolkat skollagen så att våra många utländska lärare i ämnet engelska utesluts från rätten till såväl förstelärartillägg som lärarlönelyft. Vi har under två år försökt bryta den statliga diskrimineringen av en viktig grupp utländska lärare i våra skolor, hittills utan framgång. Den är helt omotiverad och orättfärdig. En tredje viktig faktor är självfallet att svår brist på lärare i vissa ämnen – som svenska, samhällskunskap och speciallärare - lett till extra löneglidning för dessa kategorier av lärare. Det är en ren marknadseffekt, som ingen undkommer.

Viktigt att notera är också att IES ligger högt i löner för rektorer, vilket speglar vår övertygelse om ledarskapets betydelse för hur väl skolor fungerar.

-Elever med invandrarbakgrund. Hela 38 procent av IES elever har utländsk bakgrund, att jämföra med 24 procent för kommunala skolor. Statistik från slutåret i grundskolan kan inte, som SvD gjort, användas för att visa andelen nyanlända i en skola. Vi tar inte in nya elever så sent som i åk 9 och nyntag av elevkullar sker normalt i åk 4 och 5. För övrigt har vi svårt att etiskt försvara att en flicka från Iran som stått i kö i fem år ska passeras av en pojke från Somalia som stått i kö i två år.

- ”Barn kan ställas i kö från BB”. IES öppnar sina köer först året efter födelseåret.   

Som Internationella Engelska Skolans grundare erhöll jag så sent som i maj i år Svenska Dagbladets pris för ”Årets affärsbragd”. Motiveringen löd så här:

För att med eldsjälens uthållighet och ett modigt jävlaranamma ha utmanat etablissemanget med en klar vision, där behov tidigt identifierats. Årets mottagare av SvD Affärsbragd har med högsta betyg i utförandet lyckats skapa studiero för eleverna, nytta för samhället och bidragit till att Sverige står bättre rustat för framtiden.

Undertecknat med ”Fredric Karén, chefredaktör SvD”. 

Onekligen ett annat perspektiv på vad Internationella Engelska Skolan står för och har uträttat än den som präglat den senaste veckans kampanjjournalistik i samma tidning.

Barbara Bergström

How We Ensure Quality at all IES Schools

IES students benefit from a safe and calm environment.

We pride ourselves on high academic quality as one of our core values. Grades from Internationella Engelska Skolan, including national tests and final grades, are carefully controlled so they give an accurate picture of students’ achievements and we can assess quality in our schools.

Now IES is calling for improvements for all schools throughout Sweden, whether municipal or free, including a more accurate grading system and national tests in all subjects.

Mr Damian Brunker, head of academics for IES, uses grade tracking systems to monitor IES’ results. He and two school managers (skolchefer) go through all data with each school during yearly quality talks focussed on ensuring that grading is correct. Teachers receive ongoing feedback to help them grade correctly.

He said: “Students grades’ must fairly reflect their knowledge and understanding after the work they and their teachers have put in. This is something that we take very seriously and discuss every year. 'Integrity in Grading and Assessment' is enshrined in our ethical guidelines, signed by all staff.

“We are doing everything possible in the current system to ensure our grades are set with integrity.  However, the assessment system in Sweden has weaknesses and we want to be part of a conversation about working together and improving it. There should be national tests in all subjects, these should be anonymised, not marked by teachers who know those students. Grading systems should be precise and able to measure fact-based knowledge. There should also be more exemplar work so that those setting grades can clearly understand what the requirements are. We hope the new government will focus on quality in education and would welcome the chance to participate in such a project.

"National data and Stockholmsprovet, both show that IES students receive the grades that they deserve - meaning every one of our students can be proud that they have earned their grades through hard-work and dedication. Our grade tracking system is used to identify, where grades may not be in line with normal patterns for that school, municipality, the country and IES.  This tool helps us ascertain whether high results are due to excellent teaching and student achievement, or whether there is confusion over grading criteria.  The next step is to build banks of example work to ensure we have the same standards across all schools.”

The ethos of the organisation, which everyone is expected to live up to, means a far higher proportion of students from Internationella Engelska Skolan are able to achieve good grades (A-C).

The safe, calm environment provides an ideal atmosphere for learning. Students benefit from a school where they can concentrate on lessons without distractions or fear of bullying and achieve their high academic expectations.  Lessons are structured, teacher-led, and used fully, so students learn as much as possible. Regular assessment means students and parents know where to focus their efforts.

Students have homework and are encouraged to attend academic surgeries if they need extra help, or want extra challenges.

Academic managers, subject leaders and heads of department work to ensure that students have everything needed for academic success. Student care teams and strong school leaders maintain the calm environment, while mentor teachers provide personal contact for each student.

All of this enables each child to shine their brightest and to use their time at school to meet their full potential.

A higher proportion of IES students take national tests. In mathematics, English and Swedish, the only subjects where firm conclusions can be reached, Skolverket's figures show that IES final grades are closer to the national test results when compared to municipalities and free schools. 

The concept of the right grade is highly debatable within the context of the current system. IES welcomes feedback and suggestions on how we further can improve grading, such as Skolinspektionen’s review of national test grading.

IES has a high proportion of qualified teachers

On October 1 information was printed by Svenska Dagbladet implying that IES has a low percentage of qualified teachers.  This was due to the fact that our well-qualified teachers from outside Sweden were not counted in the statistics they used.

We handpick outstanding qualified teachers from the around the world.

This year (2018/2019) 85 per cent of Internationella Engelska Skolan's teachers are qualified. 38 per cent have a qualification from a Swedish teaching education programme and 47 per cent from an English-speaking country.

IES schools provide up to half the lessons in English. Under Swedish school law our qualified teachers from English-speaking countries are qualified to teach in Sweden.

97 Per Cent Of Students Qualified For Gymnasiet

(pictured, graduating students from IES Skärholmen, June 2018)

As they threw their blue caps into the air in celebration, 97 per cent of students graduating from grade nine at Internationella Engelska Skolan last academic year were qualified to take the next step into further education, compared to a national average figure of 84 per cent, according to figures released this week by Skolverket.

This means a total of 3 225 students graduated from grade nine at IES schools in June 2018 with the grades needed to continue their education at gymnasiet.

When it came to students with a non-Swedish background the figures also show that 94 per cent of those graduating IES schools were qualified for further education, significantly above the national figure of 69 per cent.  It is worth noting that 37 per cent of graduating grade 9 IES students in June had a non-Swedish background, compared to a national average of 25 per cent. 

Mr Damian Brunker, head of academics for IES, said: “I am pleased to see that such a large proportion of our students managed to achieve so much in our schools again last year.  Our schools work hard to help as many students as possible to reach gymnasiet, irrespective of their starting position when they join us. The safe and calm school atmosphere we provide, and the high proportion of qualified and excellent teachers, means we provide the ideal environment for students to be able to reach their full academic potential.

“The gap of three per cent, while smaller than elsewhere, gives us something to focus on for the future, as we strive to help each of our students have the best possibilities as they embark upon their adult life.”

Teachers at 35 IES schools throughout Sweden are educating students up to and including grade nine to make sure they too can reach their full academic potential and have best chance of continuing their education.

Pages