News

IES får inga hyresrabatter eller mark från kommuner

I flera artiklar de senaste dagarna har olika skribenter påstått att IES får hyresrabatter och/eller rabatterad mark från kommuner och därmed gynnas på ett otillbörligt sätt. Detta stämmer inte vilket vi har påtalat för dessa media. Vi får lokalkostnadsersättning från respektive kommun enligt de lagar och regler som gäller. Vi köper ingen mark från kommuner utan tecknar hyresavtal med olika byggföretag som köper mark. 

Det behöver byggas många nya skolor i Sverige de kommande åren för att möta det ökande antalet elever. Att bygga en ny skola kostar inte sällan mer än 500 miljoner kronor och medför därför en högre hyra än äldre byggnader. Frågan i många kommuner handlar därför om hur de ska kunna hantera denna investeringsutmaning. Vi arbetar därför tillsammans med kommunerna för att hitta lösningar som möjliggör nya skolor med höga krav på kvalitet och utformning samtidigt som skattemedel hanteras med försiktighet.  

Den lokalkostnadsersättning som ges av kommuner till fristående aktörer sätts normal baserat på kommunens kostnader för befintliga skolbyggnader. Om kommunens skolor är äldre och inte har renoverats under senare år, kan det uppstå ett stort glapp mellan faktisk hyreskostnad och kommunens ersättning. Om detta glapp är uppenbart orimligt tillåter lagen att kommunen ersätter aktören högst för faktisk hyreskostnad. 

Internationella Engelska Skolan har utvecklat en metodik för att bygga nya skolor kostnadseffektivt. De nya skolorna utformas utifrån de behov som elever, lärare och kommun har och utifrån den svenska läroplanen avseende ämnen och antalet timmar i olika årskurser. Genom att ytorna används effektivt kan vi få ner byggkostnaderna och bygga till en lägre kostnad än vad många kommuner lyckas göra och därigenom spara skattebetalarna pengar. I många kommuner klarar vi finansieringen även för nybyggda skolor till kommunens genomsnittliga lokalkostnadsersättning och ingen extra ersättning behövs.

Emellertid är detta omöjligt i vissa kommuner där lokalkostnadsersättningen är uppenbart för låg. Då är ett ytterligare tillskott nödvändigt för att det över huvud taget ska gå att bygga en ny skola - oavsett vem som är huvudman. Vi tecknar upp till 25 åriga hyresavtal med fastighetsägare och tar därför betydande risk. Genom att kommunen tillåts ersätta den aktör som tar risken och inte alla aktörer när en ny skola byggs – oavsett om det är en kommun eller en fristående aktör, slipper kommunerna betala oskäligt höga ersättningar till huvudmän, som inte har lika höga kostnader för sina lokaler till följd av nybyggnation eller renovering. Detta är en fullt rimlig princip från ett samhällsekonomiskt perspektiv oavsett vad man har för uppfattning om fristående aktörer då det totalt sett blir det billigare för skattebetalarna när kommunen använder privata aktörer för att lösa en del av skolutmaningen. 

Ett förtydligande avseende lokalkostnadsersättningen och undantag gjordes i skolförordningen 2018. Tidigare utbildningsminister Gustav Fridolin har i en skrivelse redogjort för detta vilket kan läsas på riksdagens hemsida via denna länk:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/skolors-lokalkostnader_H512720

IES students join New York Academy of Sciences

IES students join New York Academy of Sciences

(Junior Academy Members: L-R Elias and Victor from IES Länna)

Eight students from five IES schools have joined a prestigious group of young international scientists and mathematicians.

The New York Academy of Sciences started its Junior Academy to encourage talented students from around the world to work together, with companies and experts to find innovative solutions to global challenges. Now the group has recruited students from IES schools in Johanneberg, Liljeholmen, Huddinge, Sundsvall and Länna for this STEM project (science, technology, engineering and mathematics).

Students taking part in the project compete in challenges over 70 days with topics around some of the greatest issues humanity faces today, including issues around public health, nutrition, hygiene, climate change and energy, among others.

Two of the students taking part are Victor and Elias from IES Länna. 

Elias said: “I have always loved to come up with solutions and design work, I love these subjects and working in groups, so I can learn from all of these different people from around the world. That is the biggest part of it, you get to be part of this community and solve problems with people.

"The school told me about this opportunity, I got help from my teachers to write my application, and one of my teachers wrote a recommendation letter. I couldn’t have written such a good application without all that help.”

Victor added: "I will learn to work in teams and with people from all over the world, make friends, and learn about people with different abilities.  For example, right now I am not good at coding but I might get a lot better and learn more, maybe develop interests I do not have today.

"When I talked to my parents, they weren’t too sure I would succeed. When I told them that I got in they were really happy, they said congratulations and that I could choose dinner.  I chose kebab, of course.”

Being part of the programme means that the students taking part are members of the New York Academy of Sciences, which once had Charles Darwin and Thomas Edison as members.

The students work in their free time to find the best solution to the challenges which have been posed.  Those taking part choose who they want to work with, through a global network where they can create a profile which lists their skills and interests.

Now both Victor and Elias have been approached by other students from around the world, keen to enlist their help for the challenges.

Elias said: “I have a lot of messages telling me that they want to learn things together and asking if I want to team up. A lot from Sweden, but also from Pakistan and Egypt, there are a lot from those countries and India. I’m amazed that they want to learn from me and team up with me, it just feels good”

Mr Pruden, academic manager at IES Länna, has been one of those encouraging the two students to apply to take part.

He said: “We were really hoping that one of the two might get in, and when we got the emails to say that they would both take part, we had an academic euphoria. It was a nice feeling and great to see how much both of these students really lit up."

Those teams who win a challenge are given an all-expenses-paid trip to the New York Academy of Sciences in New York City for the annual Global STEM Alliance Summit, where they receive prizes and special recognition.

That is something Victor has his eye on, but he thinks this year will be spent learning how the system works, so that he has a greater chance of winning challenges in the years to come.

He said: “Of course it would be really fun to go to New York but I have plenty of time to win a challenge, I can be part of the community for five years.  Now I will focus on learning the community and seeing how it works.”

IES wishes all the students taking part the best of luck and hopes that they reach New York.

IES plans schools for Värmdö and Sigtuna, opening August 2021

IES plans schools for Värmdö and Sigtuna, opening August 2021

IES today announced two newly built F-9 schools, planned to open in August 2021, in Sigtuna and Värmdö. 

IES Sigtuna (pictured above) will be built in Sigtuna Stadsängar, a new and sustainable area being built just outside central Sigtuna.  The school will be close to lake Mälaren and woods nearby, and will have good transportation links to both Sigtuna and Märsta.

IES Värmdö will be built in Charlottendal, just southwest of Gustavsberg centre. The school will be centrally located by a new residential area, with good access to public transport. 

Cecilia Marlow, interim CEO of Internationella Engelska Skolan, said: “We are happy to be part of Sigtuna and Värmdö municipalities’ investments to provide more schools and quality education for all students, regardless of background. Many parents have campaigned for an IES school in these areas for a long time, and it is therefore gratifying that we will now build two brand-new schools there. We look forward to welcoming all students to brand new premises where, in a safe an orderly environment, they can be motivated to do their best.”

 

IES Värmdö, planned for August 2021

Families can already register their interest in places at the two schools by visiting these links:
IES Sigtuna - https://sms.schoolsoft.se/engelska/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=iessi
IES Värmdö - https://sms.schoolsoft.se/engelska/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=iesva

The queues for our schools operate on a first come, first-served basis, and those who apply sooner are more likely to be offered a place. The first offers of places are usually sent out in the spring the same year the school opens.

As the projects progress we will launch websites for each school, which will provide more information to families in the local area.
 

Replik i Dagens Samhälle - Det är nödvändigt med vinst för att utveckla skolan

Replik i Dagens Samhälle  - Det är nödvändigt med vinst för att utveckla skolan

Markus Larsson på tankesmedjan Balans påstår att han vet hur vinster i Internationella engelska skolan (IES) uppkommer. Men faktum är att vi varken har lägre löner, lägre lärartäthet och sannolikt heller inte färre svåra elever. Vi är transparenta om vår verksamhet. Nedan följer därför korrekt information om IES.

Det är inte bara friskolor som behöver gå med vinst. I kommunallagen anges att även en kommunal verksamhet ska ha ett överskott (”god avkastning”). Ett överskott behövs för att det ska finnas pengar över som buffert om något oväntat händer, för att klara tuffare år utan att det drabbar eleverna och för att investera i framtiden för skolan – i lokaler och utrustning samt i nya skolplatser i nya skolor.

De senaste fem åren har IES haft en vinst efter skatt om totalt 667 miljoner kronor, betalat 200 miljoner kronor i bolagsskatt (kommunala skolor betalar inte bolagsskatt), investerat 335 miljoner kronor i skolorna och öppnat tio nya skolor för över 8 000 nya elever. En ny skola går vanligen inte med vinst förrän efter tre till fem år, vilket betyder att pengar för driften tas från tidigare vinster som  sparats i företaget. Det skulle således inte vara möjligt att öppna nya skolor utan vinst.

Vinsten uppstår genom att vi har fulla skolor och noggrann uppföljning och planering av ekonomin. Vi har också relativt stora och många skolor och kan därigenom driva dem effektivare genom att kostnaderna för it, administration och andra gemensamma kostnader slås ut på många elever. Kostnader såsom personal-, måltids- och hyreskostnader är däremot i stort sett desamma som för andra skolor inom samma område.

Elevsammansättningen är mycket blandad då vi går efter principen att först i kö får först plats.

  • Vi har sammanlagt 26 000 elever från 160 olika kommuner i våra 37 skolor.
  • Skolorna ligger i olika slags områden, både traditionella medelklassområden och tuffare områden såsom Skärholmen, Kista och Söder i Helsingborg.
  • 38 procent av eleverna har utländsk bakgrund jämfört med 24 procent i genomsnitt i kommunala skolor.
  • Statistik över föräldrars utbildningsbakgrund för elever med utländsk bakgrund är mycket osäker. Det saknas också statistik för en stor grupp av dessa föräldrar.
  • Andelen elever som når behörighet till gymnasiet är högre i våra skolor jämfört med det nationella snittet. Det gäller även de elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå, eftersom vi är övertygade om att alla elever kan nå lika långt om de får rätt förutsättning.
  • Vi har många elever med diagnoser. En lugn och strukturerad miljö fungerar bättre för dessa barn, vilket deras föräldrar vet. Vi sätter in de resurser som krävs för de ska lyckas, men vi blir endast kompenserade av elevernas hemkommun med 20 procent av kostnaden.

Vår ersättningspolitik är tydlig – vi tillhandahåller attraktiv ersättning som är i linje med arbetsmarknaden för lärare. Ersättningen för IES-personal är konkurrenskraftig och vi ser till att den förblir det. Vi har jämfört våra löner med statistik från SCB och den visar att vi betalar i nivå eller till och med mer för lärare upp till 45 år. 75 procent av våra lärare är under 45 år.

Vi har en organisation som skiljer sig från andra skolor. Vi har, utöver lärarna, många vuxna som stödresurser runt om i skolan för att skapa en trygg och säker miljö. I genomsnitt har vi två lärare per klass och ytterligare en vuxen per klass, det vill säga en vuxen per tio elever.

Efter mer än 25 år som skola vågar jag påstå att vi vet att vårt sätt att bedriva undervisning fungerar väl. Vi är stolta över att bidra till samhället genom att ge 26 000 elever, oavsett bakgrund, en utbildning av hög kvalitet. Vinsten behövs för att vi ska kunna fortsätta utveckla svensk skola.

Cecilia Marlow

tf VD Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan Skellefteå officially opened

Internationella Engelska Skolan Skellefteå officially opened

"Welcome to your school." - Frederik Granström, principal of IES Skellefteå, and Cecilia Marlow, interim CEO of IES, planting a ceremonial apple tree.

IES opened its 37th school, in Skellefteå, during a grand opening ceremony attended by students, parents and staff.

The school in Skellefteå is opening with around 240 students in grades F-9, and will grow over time. It has been opened following a close dialogue with the local municipality, to compliment the schools they run, help attract families with an international background to the town, and above all to provide more school places which offer students a high-quality of education.

Before planting an apple tree in IES tradition the school’s principal, Mr Granström, told students: "Welcome to your school, I promise you that this will be a school where you can feel safe every day.  This will be a school which helps you to develop academically and also socially, with a view to the future. We live in a global society and the borders outside of Sweden will be open to you.  This is a school where you can be exactly who you are and be respected for that.”

Turning to the parents he added: “It is with a great sense of responsibility that I promise that I will do my very best to take care of your children and their education when they are with me, thank you for choosing IES Skellefteå and thanks for being here today.”

IES has been teaching children since 1993 and today has 26 000 students in Sweden. The organisation follows the clear convictions set out by the organisation’s founder, Barbara Bergström, about what constitutes a really good school, where children can develop to their fullest potential.

The school will provide a bilingual education to children from Skellefteå and the local area, following the IES promise to help students learn to command both the English and Swedish languages.

As with other IES schools it will also provide a safe and calm environment, so that students can enjoy their time at school and concentrate on what they are being taught.


Cecilia Marlow, interim CEO of Internationella Engelska Skolan, told the audience: "That means that we can use every minute of the lesson, it means that it is a safe environment to learn in and to teach in. It also means that your children will gain the most knowledge during their years in this school.

“Thank you for entrusting us with the most valuable thing you have, your children, it is a very big responsibility, but I can personally vouch for that your children are in very good hands with Mr Granström and his team."

Student volunteers proudly held up the ribbon for Mr Granström, to cut, before he welcomed everyone into the building.

Mr Granström with students, cutting the ribbon to officially open the school.

Ten-year-old Maya Gillerstedt (pictured above, furthest left) was one of the children who held up the ribbon. Although she has a Swedish-background, she has lived in Canada for the past eight years, and her lessons so far have been in English.  She is now looking forward to a fully bilingual education.

She said: “I like the school, the teachers are nice and I think it is a very good building.  I think I have a head start in maths and English, I might be a bit lower in Swedish because it is not what I am used to in school, but I know the teachers will help and I am a pretty quick learner.

“I don’t know the national anthem, so I need to learn that."

The ceremony concluded as parents watched their children line up by class, to be led into their new school by their teachers. Everyone who attended the opening ceremony also had the opportunity to tour the building, which has been transformed into a bright and modern educational environment.

With the school officially open students will start learning, get to know one another, and embark on a journey which will see them put on blue caps and gowns as they graduate at the end of year nine.

Norran subscribers can also read how the paper covered the school's opening here: https://www.norran.se/nyheter/skola/nu-har-internationella-engelska-skol...

Pages