News

The Hans and Barbara Bergström Foundation makes significant contribution to school research

The  Stockholm School of Economics (Handelshögskolan) today announced that it has established a new professorship with the purpose to research school organisation and leadership, in connection with the launch of a new center for school research.

Lars Strannegård, President of the Stockholm School of Economics said: “We are extremely grateful for the donation and are very happy that Barbara Bergström’s 75th birthday is being celebrated with this tremendous investment in science and research.”

The professorship will carry the name of Internationella Engelska Skolan’s founder, and is made possible by a donation of 60 MSEK  from the Hans and Barbara Bergstrom Foundation in connection with Barbara Bergström’s 75th birthday, 9 April, 2021. This also marks the first time that a named donation professorship at the school has been created in honour of a woman. (Pictured, right: Barbara Bergström)

Professor Karl Wennberg, currently of Linköping University, has been appointed to the Barbara Bergström professorial chair. He is a well-qualified researcher with an organisational theoretical basis and a broad interest in the social sciences. He is also a board member of the Scancor Foundation at Stanford University and Harvard University. 

Professor Wennberg will set about creating a centre to conduct independent research on school leadership and the factors that drive success, including how schools work in practice. The centre will generate knowledge about schools' operations, management and culture promoting excellence.

Hans Bergström, speaking on behalf of the Hans and Barbara Bergstrom Foundation, added: “It is deeply meaningful to be able to contribute to a type of research on school activity that is overlooked in Sweden, known internationally as 'School Effectiveness Research'.

“The approach is based on the fact that a school itself, properly managed and with strong convictions, can make a big difference. A school is not just a victim of external circumstances. With the prestigious Stockholm School of Economics as an institutional home, we believe that a strong research and education centre can be established, adding an important school-based perspective.

“Barbara and I are enthusiastic about such a prominent, productive and innovative researcher as Karl Wennberg becoming the first Barbara Bergström professor.”

Click here to read the original press release.
 

Early grading will help students

Early grading will help students

Internationella Engelska Skolan welcomes the Swedish parliament’s decision today to allow children from year four onwards to receive grades.

Four IES schools, in Eskilstuna, Karlstad, Landskrona and Täby, were part of a pilot project to examine what earlier grading would mean for younger children.

AnnaKarin Johansson Sandman, head of academics at IES, said: “Feedback from the trial is clear, setting grades for children from a younger age is beneficial to the learning and support process.  Successful education means students, teachers and guardians working towards the same goal. Grades are a useful tool which provide a clear and evidence-based assessment of each child’s development - they highlight where that student is excelling, and where extra attention will help.

“We know that students also feel more confident and secure when adults can give them a clear answer about their progress and the way forward. Teachers have told us that grades from year four are useful, so long as the grading criteria are clear, as an earlier indication of students’ abilities and needs helps everyone.

“The pilot scheme in our schools was very positive and we are pleased that we will be able to use this experience to benefit children at other IES schools, we will support any of our principals when they bring in grading from year four.”

The queues are now open for three schools opening in 2022

The queues are now open for three schools opening in 2022

From the 1st of February 2021, families can place children in the queue at these three schools:

IES Staffanstorp is being built in Vikhem. It will be an F-9 school with space for around 600 students.

 

IES Trelleborg will be an F-9 school for around 700 students and will be situated in Fagerängen.

 

IES Växjö is being built in Telestadshöjden and is planned for around 600 students from F-9.

In Autumn 2022 the schools will open for students in grades F-7, and will then grown over the next two years until they are teaching students in grades F-9.

We are looking forward to autumn 2022 and to welcoming more students to reach their full potential in a safe and calm environment in these beautiful and newly built schools.

Queues now open for students born in 2020

Queues now open for students born in 2020

As parents you have the right to make an active choice about where your child will go to school, whether you choose a municipal school or a free school. Internationella Engelska Skolan uses a queue based system, where the child who is first in line is offered the first place, whatever their background, address or abilities. Priority is given to students who already have a sibling in the school.

In our schools children can be placed in the queue from the first of February in the calendar year after they are born.  That means that from today (February1, 2021) families can place children who were born during 2020 in the queue for the school or schools that they would like their child to attend.

Every IES school has its own queue and they can all be found here: https://engelska.se/our-schools/join-queue

For more information please contact the school that you are interested in or visit www.engelska.se. You can also contact us by email at info@engelska.se.

IES rektor om debatten rörande friskolor

I snart elva år har jag arbetat inom Internationella Engelska Skolan - IES. Först som lärare och de senaste 2,5 åren som rektor. Under alla dessa år har jag följt debatten om skolan i Sverige och framförallt den gällande friskolor. Det är en intressant debatt som lyfter viktiga frågor men nu känner att jag måste lägga fram min bild från en av alla många friskolor i Sverige för att bredda debatten.

Min skola inhyser årskurs 3-6 med fyra klasser i varje årskurs, sammanlagt 488 elever. Varje år välkomnar min personal och jag 112 nya fantastiska elever i årskurs 3. Våra elever kommer från hela Göteborg med kranskommuner och talar sammanlagt 45 olika språk från hela världen. Vi har de senaste sex åren investerat hårt arbete och resurser för att lyfta våra elever, tillgodose behov och utvecklas som skola. Det är med stolthet jag ser min personal kämpa i sitt dagliga arbete och våra elever och vårdnadshavare kämpa ännu hårdare.

En kritik som ofta i debatten riktas mot friskolor är bristen på stöd som kräver resurser, framförallt eftersom vi “har ett elevunderlag som inte kräver något extra”. “Friskolor väljer sina elever, och väljer endast de bästa!” Att läsa påståenden som dessa gör mig besviken. Inte för min egen skull, utan framför allt för min personals. Vårt elevunderlag har varit detsamma i många år. Förstå mig rätt, mina elever är fantastiska på alla sätt och vis, men behovet av stöd och individuella anpassningar är det inte någon brist på. Varje dag har jag ett team som sliter för våra elever, precis som all personal på skolor i Sverige gör. Deras insatser ska inte förminskas.

Låt mig berätta om min skola, min stolthet, som är mer eller mindre mitt liv. Vi kan och vill inte välja några andra elever än just de elever vi har - och vi har kö till skolan. Först i kön är först in. Enkelt. Vi kan inte på något sätt avgöra en elevs akademiska och sociala styrkor baserat på en köplats. Har någon i skolan ens tid och energi för att sitta och “sålla” elever? Det har i alla fall inte jag.

Resurser är en annan viktig aspekt vi ej får förbise. Ekonomi är en del av rektorsuppdraget och att få budgeten att gå ihop. Det gäller för alla rektorer. Våra elever ska få sina behov tillgodosedda efter vår bästa möjliga förmåga. Just nu på skolan har jag följande personal förutom mina ordinarie lärare, fritidspedagoger, elevhälsoteam : en specialpedagog per årskurs, en socialpedagog per årskurs, en stödlärare i åk 3, en svenska och en svenska som andraspråkslärare per årskurs, en extra matematiklärare i åk 4 och 5 som stöttar elever med åtgärdsprogram, en lärare som arbetar med extra matematik i åk 6, en heltidsanställd vikarie som eleverna känner samt sju stycken elevassistenter som arbetar heltid med enskilda elever. Mina ämneslärare undervisar 4 klasser i en årskurs, just för att kunna fokusera på “sina” elever och deras kunskapsutveckling. Ingen kan komma och säga att vi inte har elever med särskilda behov eller att vi inte gör något för att stötta dessa elever.

Lyckas vi alltid nå fram till varje individ akademiskt och socialt? Nej, tyvärr inte med varenda en. Det gör väldigt få skolor, det är så verkligheten ser ut. Däremot ger vi aldrig upp. Varje dag gör vi allt vi kan för att stötta våra elever och hjälpa dem att utvecklas akademiskt och socialt. Vi har som mål att alla elever ska kunna utvecklas utifrån deras nivå, något annat är ett svek, inte bara mot eleven utan mot samhället i stort.

Min personal är en envis grupp människor som aldrig ger upp, trots motgångar och utmaningar. Jag är stolt, stolt över att vara rektor över en skola som kämpar för sina elever. Stolt över personalen som sliter sig i håret för att kunna möta olika behov, att kunna utmana en del och samtidigt kunna stötta alla de som behöver det. Stolt över att ta emot alla elever, från ofta utmanande förhållanden, och försöka lära dem allt vi kan.

Det jag kan läsa i debatten speglar inte min och min personals verklighet. Det gör ont i mitt hjärta att läsa påståenden som på något sätt säger att min personal inte skulle vara lika dedikerade eller har det lätt på grund av elevunderlaget. Min personal är vår styrka. Min personal brinner för det de gör och jag stöttar dem till varje pris. Våra elever är våra elever, varken bättre eller sämre än några andra. Vi kommer alltid kämpa för dem, deras utveckling och deras vardag i skolan. Oavsett bakgrund eller individuella behov.

Desiree Ekendahl, Principal IES Krokslätt, Göteborg

Artikeln publicerades i sin helhet i Göteborgs-Postens december 2020.

Pages