News

Dare to measure and discuss quality in Swedish schools

- We have high academic expectations of all of our students and know that a safe and orderly school environment is a prerequisite for helping students to achieve their full potential. We make a difference for our students at our schools every day. It is very positive that researchers can now prove the effect that IES has on students’ school results.  I am particularly pleased that the report shows that this applies to all students regardless of background. We are a school that welcomes everyone and 41% of students have an immigrant background compared with the Swedish national average of 26%, says Anna Sörelius Nordenborg, CEO of Internationella Engelska Skolan.

The quality of Swedish schools needs to be raised to provide all students with the opportunity to receive a good education. To this end, there must also be a shared definition of quality and a shared system of measurement. Today, education researcher Gabriel Heller-Sahlgren (London School of Economics)and Professor Henrik Jordahl (Örebro Universitet) for the Research Institute of Industrial Economics (IFN) published a Policy Paper that measures school quality using the metric of “value added”.

This Paper shows that IES has higher value added than municipal schools in Sweden and also other independent schools. This advantage also applies for students with an immigrant background and the advantage is, if anything, slightly higher among students with low-educated parents.

The value-added score is based on the results from the national tests in years six and nine and it measures how much better the students perform compared with what can be expected from their prior test scores and background characteristics.

The complete Policy Paper is published here and a summary in Swedish is available

IES Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund öppnade augusti 2020 dörrarna för 322 grundskoleelever. När skolan är fullt utbyggd efter 3 år har den plats för 600 elever. IES Östersund öppnades för att erbjuda en kvalitativ internationell skola för elever i Östersund och andra kommuner runt om i länet. IES etablerar sig bara i kommuner där det finns ett behov och intresse av att samarbeta kring skolutvecklingsfrågor.  Vi är glada och stolta över det fina bemötande vi fått sedan starten av föräldrar, elever och företrädare för kommunen. 

Medial granskning och ansvarsutkrävande är bra. Vi ifrågasätter inte det. Tvärt om. Därför vill vi ge vår bild av vad skolpengen som följer med eleverna till IES Östersund går till. Vi vill också understryka att vi mer än gärna svarar på frågor då allt sällan får plats i sådana här texter. Precis som artiklar i tidningen. 

Varje elevs skolgång finansieras av den sk. skolpengen. Det är samma skolpeng som finansierar en elevs utbildning oavsett om den väljer en kommunal eller fristående skola. Detta eftersom det är elevens rätt till utbildning som finansieras via skattemedel. En kommuns kostnad är alltså samma oavsett var en elev väljer att gå i skolan.

Östersunds politiker har identifierat ett behov av fler skolplatser. IES Östersund är en del av den lösningen. Oavsett om det är kommunen eller en friskola som öppnar en ny skola innebär det inledningsvis en viss omflyttning av elever eftersom familjer tack vare det fria skolvalet får välja var deras barn ska gå i skolan. Den omflyttningen kan initialt betyda en ekonomisk omställning för en kommun men också för andra friskolor innan man anpassat sin verksamhet till hur föräldrar väljer. För att underlätta i den omställningen samverkar IES alltid med kommunen vid antagningsprocessen så att alla skolor kan göra nödvändiga anpassningar i sin verksamhet så tidigt som möjligt. När skolan väl finns på plats är det normalt väldigt få elever som byter från Internationella Engelska Skolan. Forskning visar att en bra friskola höjer kvaliteten på sämre skolor i området vilket är en fördel inte bara för alla elever i Östersund men även samhället i stort.

IES Östersund hyr lokaler som har varit i mycket stora behov av renovering innan verksamheten kunde öppna. Lokalerna stod dessutom tomma i flera år innan IES flyttade in. Nu hyr IES och betalar därmed hyra till kommunen som äger lokalerna. För oss är det  självklart så att den sk. lokalersättningen ska gå till lokalerna och skolpengen till utbildningen. Det är lika villkor oavsett huvudman. Det har alltså inte blivit dyrare för Östersundsborna att IES öppnat skola i kommunen. Vi skulle vilja påstå att vi bidragit till att hålla nere kostnaderna för skollokaler samtidigt som vi bidrar till att höja kvaliteten inom grundskolan och står upp för rätten att välja skola. Våra elever väljer oss, vi väljer inte dem.

Jörgen Stenquist
Vice VD Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolans remissyttrande

En kvalitativ utbildning i en trygg och ordnad skolmiljö där där lärare kan undervisa och elever - oavsett bakgrund - lära för att uppnå höga akademiska förväntningar och ambitioner är en del av grunden för Internationella Engelska Skolan (IES). 

IES har blivit ombedda av regeringen att inkomma med ett remissyttrande avseende utredningen “En mer likvärdig skola” SOU 2020/28. Vi bidrar gärna med våra erfarenheter och tankar rörande detta och har därför skickat in vårt remissyttrande till regeringskansliet. Här kan man läsa vår remiss. 

Internationella Engelska Skolan avvisar utredningen i dess helhet. Sammantaget leder förslagen inte till en bättre eller mer likvärdig skola. Förslagen, de framlagda och de antydda, skulle kunna betyda slutet för både det fria skolvalet och för många friskolor runt om i Sverige.

I korthet är våra största invändningar mot utredningen:

Färre friskolor - Förslagen rörande beräkning av skolpengen riskerar att medföra ett omedelbart stopp för nästan all expansion av friskolor och hög risk för nedläggning av ett stort antal friskolor.

Minskad föräldramakt och inskränkt valfrihet - Förslagen rörande nya antagningsregler reducerar föräldrarnas makt att med egen handling påverka sitt val av skola för deras barn. Föräldrarnas reella valfrihet kommer också att minska genom färre friskolor.

Otydligt ansvar för utbildning och kvalitet - Förslagen rörande Skolverkets makt att, med hot om utebliven finansiering, överta planeringsbeslut från friskolorna underminerar det självständiga ansvar för att utveckla skolor enligt egna övertygelser, eget ansvar och egen drivkraft som är själva livsluften för framgångsrika friskolor. I samma riktning går förslaget att huvudmän för friskolor inte längre ska få förfoga över sin egen kö.

De verkligt avgörande frågorna för svensk skola olösta: försörjningen av kvalificerade lärare, ordningen i skolan så att lärare kan undervisa och elever lära, fostran till vanor och beteenden för livet, stärkt ledarskap i skolan, behovet av en tydligare kunskapsinriktning. I hanteringen av dessa frågor ligger de verkliga svaren för alla elever - och alldeles särskilt för elever med sämre förutsättningar. 

Internationella Engelska Skolan fortsätter självständigt och tillsammans med Friskolornas riksförbund att aktivt arbeta med att visa att det finns bättre alternativ för att stärka svensk skola. Är du förälder och vill engagera dig så kontakta din rektor.

Hundreds of new staff welcomed to IES

Hundreds of new staff welcomed to IES

IES knows that a comprehensive induction is an important brick in setting up our employees for success. So this week more than 600 newly recruited teachers, student support, administrators and leaders from all 39 IES schools gathered virtually to get to know IES. 

This year IES is opening two new schools, Upplands Väsby and Östersund, while several existing schools are also growing. To meet the high demand for a school place at IES, hundreds of new staff have been interviewed and chosen in Sweden and internationally. 

Regardless of whether a person is new to their role or experienced, employment starts with an introduction program in school. The IES new staff meeting complements this by welcoming our new staff to the wider organisation. Usually this is a big event where all new staff meet for a full day in Stockholm. This year, due to the pandemic, the event was completely virtual.

During the event new staff have the chance to gain a deeper understanding of what we stand for, and how we make our ethos a reality every day in our schools. Experts provided inspiration, advice and tools needed to start the new term at an IES school.

New and returning staff are now prepared to start the new term , when 28 000 students will step through the doors, ready to learn.

Internationella Engelska Skolan publish grades statistics

Internationella Engelska Skolan has today published the preliminary grade statistics for our compulsory schools year 9 students for 2019/2020.

High academic expectations is one of Internationella Engelska Skolan’s three main convictions, and we are proud of the work that our teachers and students accomplish during the year. We work with a comprehensive systematic quality model to ensure that we set fair and accurate grades and take a firm stance to counter grade inflation.

Transparent and comparable quality information is important in order for school choice to be successful. Grades are important but cannot be compared directly. IES believes that the national tests are a better comparison. However, most of these tests were cancelled due to the effects of Covid-19 during spring term 2020.

Skola Antal elever Genomsnittligt meritvärde Andel som nått kunskapkraven i alla ämnen Andel behörliga till högskoleförberedande program Andel behörliga till yrkesprogram
IES Älvsjö 122 267 85% 93% 95%
IES Årsta 91 279 90% 97% 97%
IES Borås 93 275 95% 100% 100%
IES Enskede 147 262 86% 99% 99%
IES Eskilstuna 192 266 89% 96% 96%
IES Falun 68 275 90% 94% 94%
IES Gävle 208 246 75% 90% 91%
IES Halmstad 89 276 91% 99% 99%
IES Hässelby 91 260 89% 99% 99%
IES Hässleholm 64 267 95% 98% 98%
IES Helsingborg 50 263 92% 92% 92%
IES Huddinge 151 279 89% 98% 98%
IES Järfälla 124 278 96% 98% 98%
IES Johanneberg 181 258 82% 91% 91%
IES Jönköping 116 263 90% 92% 92%
IES Karlstad 160 269 93% 99% 100%
IES Kista 146 283 84% 97% 97%
IES Landskrona 63 278 92% 97% 97%
IES Länna 29 266 83% 97% 97%
IES Liljeholmen 147 273 96% 100% 100%
IES Linköping 121 278 88% 98% 98%
IES Lund 113 272 96% 100% 100%
IES Nacka 148 294 97% 99% 99%
IES Örebro 123 274 86% 97% 98%
IES Skärholmen 109 249 80% 96% 96%
IES Södertälje 95 269 81% 92% 92%
IES Sundsvall 158 262 96% 99% 99%
IES Täby 185 290 100% 100% 100%
IES Tyresö 163 277 89% 97% 97%
IES Umeå 67 276 87% 97% 97%
IES Uppsala 125 279 94% 98% 98%
IES Västerås 124 266 90% 96% 98%
IES Bromma 155 293 96% 99% 99%
IES 4018 271 90% 97% 97%

IES publishes this independently because the National Agency for Education (Skolverket) has come to the conclusion that they no longer can publish this based on a ruling from the Administrative Court (Kammarrätten). IES welcomes that the government has initiated a process to change the current legislation so the statistics can be published by the authorities once again.

Already in December 2019 IES decided that we would continue to publish our statistics:

Pages